ترجمه کتاب دامپزشکی

ترجمه کتاب دامپزشکی بلید

وبسایت بلید یکی از زیرمجموعه های انتشارات ترجمک: واحد تخصصی ترجمه و چاپ کتاب های تخصصی و آکادمیک دامپزشکی در ایران و جهان می باشد.

معرفی بلید

بلید سایت اختصاصی ترجمه کتاب دامپزشکی در ایران می باشد. پروژه های ترجمه کتاب دامپزشکی و رشته های وابسته بصورت حرفه ای انجام شده و از تهیه کتاب اورجینال تا ترجمه، گرفتن مجوزهای رسمی، چاپ و توزیع در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.

خدمات ترجمه کتاب بلید

 1. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دامپزشکی
 2. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری اپیدمیولوژی دامپزشکی
 3. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
 4. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری انگل شناسی دامپزشکی
 5. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری ایمنولوژی دامپزشکی
 6. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
 7. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری باکتری شناسی دامپزشکی
 8. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری بهداشت آبزیان
 9. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری بهداشت خوراک دام
 10. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری بهداشت مواد غذایی
 11. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان
 12. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان
 13. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری بیماری داخلی دام های بزرگ
 14. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری پاتولوژی دامپزشکی
 15. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری جراحی دامپزشکی
 16. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری رادیولوژی دامپزشکی
 17. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری سم شناسی دامپزشکی
 18. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری فارماکولوژی دامپزشکی
 19. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری فناوی تولید مثل دامپزشکی
 20. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری قارچ شناسی دامپزشکی
 21. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری فیزیولوژی دامپزشکی
 22. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 23. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری مامایی و بیماری های تولید مثل دام
 24. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی دکتری ویروس شناسی دامپزشکی
 25. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی
 26. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی
 27. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی
 28. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی
 29. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد ویروس شناسی دامپزشکی
 30. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دامپزشکی
 31. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد پیشگیری بیماری های دامی
 32. ترجمه کتاب های عمومی و تخصصی سایر رشته های وابسته به دامپزشکی و علوم دامی

سایر خدمات بلید

بلید به عنوان سانتر تخصصی دامپزشکی ترجمک آمادگی عرضه خدمات زیر را نیز دارد:

 • تهیه کتاب های اورجینال دامپزشکی
 • تبدیل پایان نامه دامپزشکی و رشته های وابسته به کتاب
 • ترجمه کتاب های فارسی دامپزشکی به انگلیسی و انتشار در خارج از کشور
 • حروفچینی و ادیت کتاب های دامپزشکی
 • گرفتن مجوزهای قبل از چاپ، شابک، فیپا و اعلان وصول
 • چاپ و توزیع کتاب های دامپزشکی
 • نشر دیجیتال کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • نشر فیزیکی (هارد کاور) کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • ویراستاری و تبدیل و دیجیتال سازی کتاب های قدیمی و جدید
 • توزیع کتاب های دیجیتال در سایت های مطرح جهانی مثل گوگل پلی و آمازون

نمایش 1–12 از 261 نتیجه