درس آسیب شناسی اختصاصی

درس آسیب شناسی اختصاصی

ترجمه کتاب آسیب شناسی اختصاصی

درس آسیب شناسی اختصاصی

درس آسیب شناسی اختصاصی (به انگلیسی: Special pathology) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 3 واحد نظری و 2 واحد عملی، به مدت 112 ساعت کلاس نظری (64 ساعت) و عملی (48 ساعت) عرضه می شود. واحد آسیب شناسی اختصاصی الزامی بوده و دروس پیش نیاز آن شامل بافت شناسی 1 و بافت شناسی 2 و آسیب شناسی عمومی می باشد.

ثبت سفارش ترجمه کتاب آسیب شناسی اختصاصی دامپزشکی

اهداف درس آسیب شناسی اختصاصی

در این واحد درسی مطالب آسیب شناسی اختصاصی برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی تدریس می شود. درس آسیب شناسی اختصاصی یکی از دروس تخصصی علوم پایه رشته دامپزشکی است که با استفاده از درس آسیب شناسی عمومی زیر ساخت لازم را برای آشنایی دانشجویان با جراحات ایجاد شده در بیماری های سیستم های مختلف بدن فراهم کرده و دانش آموختگان این درس دانش و بینش لازم را جهت تشخیص مناسب، بوسیله بررسی های ماکروسکوپی و میکروسکوپی بر روی نمونه های بافتی اخذ شده از حیوانات تلف شده را کسب می نمایند. پاتولوژی اختصاصی دانشجویان را با فرصت هایی که مکانیزم و اساس بیماریهای حیوانی را مشخص می کند، آشنا می سازد تا دیدگاه و توانایی لازم را برای شروع مسیر آموزش علوم درمانگاهی بدست آورند.

سرفصل های درس آسیب شناسی اختصاصی

 • سیستم قلبی عروقی
 • کلیه و دستگاه جمع کننده ادرار
 • پاتولوژی کبد و کیسه صفرا و مجاری صفراوی، بیماریهای لوزالعمده
 • آسیب شناسی ریه و دستگاه تنفسی فوقانی
 • بیماریهای دستگاه عصبی مرکزی
 • حفره دهانی و دستگاه گوارش

ثبت سفارش چاپ کتاب دامپزشکی

منابع درس آسیب شناسی اختصاصی از دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس آسیب شناسی اختصاصی که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد درسی آسیب شناسی اختصاصی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

برای تدریس و ارزشیابی درس آسیب شناسی اختصاصی از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود:

 1. Maxie G. Jubb, Kennedy & Palmer’s pathology of domestic animals. 6ᵗʰ ed. Missouri, USA: Elsevier Publications 2016.
 2. Zachary JF. Pathologic basis of veterinary diseases. 6th Missouri, USA: Elsevier Publications 2017.

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

 1. Johnson, Amy. Small Animal Pathology for Veterinary Technicians. United Kingdom: Hoboken: Wiley, 2014.
 2. Kathleen P. Freeman, Stefanie Klenner. Veterinary Clinical Pathology: A Case-Based Approach. United Kingdom: CRC Press, 2015.
 3. Amy L. MacNeill, Anne M. Barger. Clinical Pathology and Laboratory Techniques for Veterinary Technicians, second edition, United Kingdom: Wiley, 2024.
 4. Maxie, Grant. Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: Volume 1, 6th edition, United Kingdom: Elsevier Health Sciences, 2016.
 5. Maxie, Grant. Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: Volume 2, 6th edition, United Kingdom: Elsevier Health Sciences, 2016.
 6. Maxie, Grant. Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: Volume 3, 6th edition, United Kingdom: Elsevier Health Sciences, 2016.
 7. Jason W. Brooks. Veterinary Forensic Pathology, Volume 1. Germany: Springer International Publishing, 2019.
 8. Jason W. Brooks. Veterinary Forensic Pathology, Volume 2. Germany: Springer International Publishing, 2019.
 9. Murphy, Brian G., Bell, Cynthia M., Soukup, Jason W. Veterinary Oral and Maxillofacial Pathology. United Kingdom: Wiley, 2020.
 10. Kumar, Vinay. Abul K. Abbas, Nelson Fausto, Stanley Leonard Robbins. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 10th edition, India: Elsevier Saunders, 2020.
 11. O'Dowd, Geraldine., Bell, Sarah., Wright, Sylvia. Wheater's Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology, 6th edition, Netherlands: Elsevier, 2020.
 12. Elliott R. Jacobson, Michael M. Garner. Infectious Diseases and Pathology of Reptiles: Color Atlas and Text, Diseases and Pathology of Reptiles Volume 1, 2nd edition, United States: CRC Press, 2021.
 13. Elliott R. Jacobson, Michael M. Garner. non-Infectious Diseases and Pathology of Reptiles: Color Atlas and Text, Diseases and Pathology of Reptiles Volume 2, 2nd edition, United States: CRC Press, 2021.
 14. Sattar, Husain A. Fundamentals of Pathology: Medical Course and Step 1 Review. United States: Pathoma.com, 2021.
 15. John P. Sundberg, Peter Vogel, Jerrold M. Ward. Pathology of Genetically Engineered and Other Mutant Mice, 2nd edition, United Kingdom: Wiley, 2022.
 16. Kumar, Vinay, Abbas, Abul K., Aster, Jon C., Deyrup, Andrea T. Robbins Essential Pathology. United States: Elsevier, 2021.
 17. Kumar, Vinay, Abbas, Abul K., Aster, Jon C., Deyrup, Andrea T. Robbins & Kumar Basic Pathology, 11th edition, United States: Elsevier, 2023.
 18. Andrew F. Rowley, Christopher J. Coates, Miranda M. Whitten. Invertebrate Pathology. United Kingdom: Oxford University Press, 2022.
 19. Newell, Barry, Asma Z. Faruqi, Finlayson Caroline. Pathology at a Glance, 2nd edition, United Kingdom: Wiley, 2022.
 20. van der Kolk, J.H., Veldhuis Kroeze, E.J.B. Infectious Diseases of the Horse: Diagnosis, Pathology, Management, and Public Health, 2nd edition, United States: CRC Press, 2023.
 21. Alys Bradley, Jennifer Chilton, Beth Mahler. Spontaneous Pathology of the Laboratory Non-human Primate. Netherlands: Elsevier Science, 2023.
 22. American Society for Clinical Pathology. Quick Compendium of Clinical Pathology, 5th edition, United States: American Society for Clinical Pathology, 2024.
 23. Dobromylskyj, Melanie. Anatomic Pathology for Veterinary Clinicians. United Kingdom: 5m Publishing Limited, 2023.
 24. Schmidt, Robert E., Reavill, Drury R., Phalen, David N. Pathology of Pet and Aviary Birds, 3rd edition, Germany: Wiley-Blackwell, 2024.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *