درس آسیب شناسی عمومی

ترجمه کتاب آسیب شناسی عمومی

ترجمه کتاب آسیب شناسی عمومی

درس آسیب شناسی عمومی

درس آسیب شناسی عمومی (به انگلیسی: General pathology) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و 2 واحد عملی، به مدت 96 ساعت کلاس نظری (32 ساعت) و عملی (64 ساعت) عرضه می شود. واحد آسیب شناسی عمومی الزامی بوده و دروس پیش نیاز آن شامل بافت شناسی 1 و بافت شناسی 2 می باشد.

ثبت سفارش ترجمه کتاب آسیب شناسی عمومی دامپزشکی

اهداف درس آسیب شناسی عمومی

در این واحد درسی مطالب آسیب شناسی عمومی برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی تدریس می شود. هدف از این واحد درسی آموزش نظری و عملی با مبانی و اصول علم آسیب شناسی بر اساس چهار محور آسیب شناسی زیر به دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی می باشد:

 • تغییرات مورفولوژیک در شکل سلول و ارگانل ها (جراحت)
 • اتیولوژی
 • پاتوژنز
 • پیامدهای عملکردی

سرفصل های درس آسیب شناسی عمومی

نظری

 • تغییرات دژنراتیو
 • نکروز
 • اختلالات گردش خون
 • التهاب
 • نئوپلازی
 • اختلالات رشد
 • ارتباط متقابل میزبان و انگل

عملی

 • آشنایی با جراحات مختلف در بدن بوسیله بررسی اسلایدهای هیستوپاتولوژی

ثبت سفارش چاپ کتاب دامپزشکی

منابع درس آسیب شناسی عمومی از دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس آسیب شناسی عمومی که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد درسی آسیب شناسی عمومی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

برای تدریس و ارزشیابی درس آسیب شناسی عمومی از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود:

 1. Zachary JF. Pathologic basis of veterinary diseases. 6th Missouri, USA: Elsevier Publications 2017.
 2. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins basic pathology.10th ed. Philadelphia, USA: Elsevier Saunders 2017.

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

 1. Johnson, Amy. Small Animal Pathology for Veterinary Technicians. United Kingdom: Hoboken: Wiley, 2014.
 2. Kathleen P. Freeman, Stefanie Klenner. Veterinary Clinical Pathology: A Case-Based Approach. United Kingdom: CRC Press, 2015.
 3. Amy L. MacNeill, Anne M. Barger. Clinical Pathology and Laboratory Techniques for Veterinary Technicians, second edition, United Kingdom: Wiley, 2024.
 4. Maxie, Grant. Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: Volume 1, 6th edition, United Kingdom: Elsevier Health Sciences, 2016.
 5. Maxie, Grant. Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: Volume 2, 6th edition, United Kingdom: Elsevier Health Sciences, 2016.
 6. Maxie, Grant. Jubb, Kennedy & Palmer's Pathology of Domestic Animals: Volume 3, 6th edition, United Kingdom: Elsevier Health Sciences, 2016.
 7. Jason W. Brooks. Veterinary Forensic Pathology, Volume 1. Germany: Springer International Publishing, 2019.
 8. Jason W. Brooks. Veterinary Forensic Pathology, Volume 2. Germany: Springer International Publishing, 2019.
 9. Murphy, Brian G., Bell, Cynthia M., Soukup, Jason W. Veterinary Oral and Maxillofacial Pathology. United Kingdom: Wiley, 2020.
 10. Kumar, Vinay. Abul K. Abbas, Nelson Fausto, Stanley Leonard Robbins. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 10th edition, India: Elsevier Saunders, 2020.
 11. O'Dowd, Geraldine., Bell, Sarah., Wright, Sylvia. Wheater's Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology, 6th edition, Netherlands: Elsevier, 2020.
 12. Elliott R. Jacobson, Michael M. Garner. Infectious Diseases and Pathology of Reptiles: Color Atlas and Text, Diseases and Pathology of Reptiles Volume 1, 2nd edition, United States: CRC Press, 2021.
 13. Elliott R. Jacobson, Michael M. Garner. non-Infectious Diseases and Pathology of Reptiles: Color Atlas and Text, Diseases and Pathology of Reptiles Volume 2, 2nd edition, United States: CRC Press, 2021.
 14. Sattar, Husain A. Fundamentals of Pathology: Medical Course and Step 1 Review. United States: Pathoma.com, 2021.
 15. John P. Sundberg, Peter Vogel, Jerrold M. Ward. Pathology of Genetically Engineered and Other Mutant Mice, 2nd edition, United Kingdom: Wiley, 2022.
 16. Kumar, Vinay, Abbas, Abul K., Aster, Jon C., Deyrup, Andrea T. Robbins Essential Pathology. United States: Elsevier, 2021.
 17. Kumar, Vinay, Abbas, Abul K., Aster, Jon C., Deyrup, Andrea T. Robbins & Kumar Basic Pathology, 11th edition, United States: Elsevier, 2023.
 18. Andrew F. Rowley, Christopher J. Coates, Miranda M. Whitten. Invertebrate Pathology. United Kingdom: Oxford University Press, 2022.
 19. Newell, Barry, Asma Z. Faruqi, Finlayson Caroline. Pathology at a Glance, 2nd edition, United Kingdom: Wiley, 2022.
 20. van der Kolk, J.H., Veldhuis Kroeze, E.J.B. Infectious Diseases of the Horse: Diagnosis, Pathology, Management, and Public Health, 2nd edition, United States: CRC Press, 2023.
 21. Alys Bradley, Jennifer Chilton, Beth Mahler. Spontaneous Pathology of the Laboratory Non-human Primate. Netherlands: Elsevier Science, 2023.
 22. American Society for Clinical Pathology. Quick Compendium of Clinical Pathology, 5th edition, United States: American Society for Clinical Pathology, 2024.
 23. Dobromylskyj, Melanie. Anatomic Pathology for Veterinary Clinicians. United Kingdom: 5m Publishing Limited, 2023.
 24. Schmidt, Robert E., Reavill, Drury R., Phalen, David N. Pathology of Pet and Aviary Birds, 3rd edition, Germany: Wiley-Blackwell, 2024.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *