درس آناتومی توپوگرافیک

درس آناتومی توپوگرافیک

ترجمه کتاب آناتومی دامپزشکی

درس آناتومی توپوگرافیک

درس آناتومی توپوگرافیک (به انگلیسی: Topographic Anatomy) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و 1 واحد عملی (در مجموع 3 واحد) و به مدت 64 ساعت کلاس عرضه می شود. آناتومی توپوگرافیک الزامی بوده و دروس پیش نیاز آن واحد آناتومی سیستماتیک 2 است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب آناتومی توپوگرافیک

اهداف درس آناتومی توپوگرافیک

در واحد آناتومی توپوگرافیک برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی تدریس می شود. اهداف این درس عبارتست از: آشنایی با توپوگرافی و آناتومی کاربردی نواحی مختلف سر، گردن به منظور شناسایی استخوان ها، عضلات، مفاصل، احشا و نیز خونرسانی و عصب رسانی آنها در پستانداران اهلی.
آشنایی با توپوگرافی و آناتومی کاربردی نواحی مختلف اندام سینه ای و لگنی به منظور شناسایی استخوان ها، عضلات، مفاصل، و نیز خونرسانی و عصب رسانی آنها در پستانداران اهلی. آشنایی با توپوگرافی و آناتومی کاربردی نواحی مختلف سینه و شکم، لگن و پرینه پستانداران اهلی به منظور شناسایی استخوان ها، عضلات، مفاصل، احشاء و نیز خونرسانی و عصب رسانی آنها سرفصل های درس آناتومی توپوگرافیک

سرفصل درس آناتومی توپوگرافیک

سرفصلهای نظری

 • معرفی نواحی مختلف سر، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه ساختارهای سطحی سر شامل عضلات، عروق و اعصاب توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه ساختارهای عمقی سر شامل عضلات، عروق، اعصاب و احشاء
 • معرفی نواحی مختلف گردن، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه نواحی پشتی و شکمی گردن، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه نواحی جانبی گردن شامل عضلات، عروق، اعصاب و احشاء (نای، غدد تیروئید و پاراتیروئید)
 • معرفی نواحی مختلف اندام سینه ای، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه ساختارهای عضلانی، مفاصل و استخوان ها در هر ناحیه از اندام سینه ای (شامل نواحی کتفی بازویی، آرنج، ساعد، مچ دست، قلم دست و انگشتان)، شریان ها و وریدها از ناحیه بازویی- کتفی تا انگشتان، اعصاب شبکه بازویی از ناحیه بازویی- کتفی تا انگشتان
 • معرفی نواحی مختلف اندام لگنی، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه ساختارهای عضلانی، مفاصل و استخوان ها در هر ناحیه از اندام لگنی (شامل نواحی سرینی، رانی، زانو، ساق پا، مچ پا، قلم پا و انگشتان)، شریان ها و وریدها از ناحیه سرینی تا انگشتان، اعصاب شبکه کمری – خاجی از ناحیه سرینی تا انگشتان
 • معرفی نواحی مختلف سینه، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه ساختارهای سطحی و نیز عروق و اعصاب در نواحی پشتی، دنده ای و جناغی قفسه سینه، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه ساختارهای عمقی قفسه سینه شامل ریه ها و مدیاستن (تنه سمپاتیکی، وریدهای آزیگوس، مجرای لنفاوی سینه ای، آئورت سینه ای، تنه براکیوسفالیک و شاخه های آن، نای، مری، واگ و عقده های لنفاوی، قلب، وریدهای میان خالی قدامی و خلفی و تنه ریوی، اعصاب فرنیک)
 • معرفی نواحی مختلف شکم، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه ساختارهای جدار شکم و نیز عروق و اعصاب مربوطه، آناتومی و توپوگرافی ناحیه مغابنی شامل ساختارهای موجود در کانال در هر کدام از جنس های نر و ماده.
 • توپوگرافی اندامهای موجود در حفره شکمی شامل کبد، طحال، معده، پانکراس، روده و عروق و اعصاب آنها در هر کدام از گونه ها
 • توپوگرافی و لایه شناسی، مجاورت ها و عروق و اعصاب ناحیه لگن و پرینه و نیز توپوگرافی ساختارهای مربوط به آن شامل رکتوم، مثانه، اندام های تولید مثلی

سرفصلهای عملی

 • معرفی نواحی مختلف سر، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه ساختارهای سطحی سر شامل عضلات، عروق و اعصاب توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه ساختارهای عمقی سر شامل عضلات، عروق ، اعصاب و احشاء
 • معرفی نواحی مختلف گردن، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه نواحی پشتی و شکمی گردن، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه نواحی جانبی گردن شامل عضلات، عروق، اعصاب و احشاء (نای، غدد تیروئید و پاراتیروئید)
 • نواحی آناتومی کاربردی سر و گردن شامل آشنایی با ساختارهای قابل ملامسه آن در حیوان زنده و لاشه، تعیین سن با استفاده از دندان ها، رادیوگرافی جمجمه، برشهای ساژیتال و عرضی سر
 • معرفی نواحی مختلف اندام سینه ای و لگنی، توپوگرافی، تشریح و توصیف لایه به لایه ساختارهای عضلانی، مفاصل و استخوان ها در هر ناحیه از اندام سینه ای و لگنی تشریح شریان ها ، وریدها و اعصاب اندام سینه ای و لگنی
 • آناتومی کاربردی اندامهای حرکتی شامل نواحی حسی عصبی، رهیافت های آناتومیکی جراحی تشریح و تشخیص نواحی سطحی و عمقی سینه و شکم و نیز ارتباط ساختارهای موجود در آنها، تشخیص و تشریح نواحی لگن و پرینه و ساختارهای آناتومی مرتبط به آن، آناتومی کاربردی شامل آشنایی با ساختارهای قابل ملامسه بدن در حیوان زنده و لاشه، محدوده حفرات بدن در حیوان زنده و لاشه، موقعیت ارگانهای احشایی، موقعیت صداهای احشایی (قلبی، تنفسی، شکمبه، شیردان، سکوم و ...)، آناتومی رهیافتهای مهم جراحی (لاپاراتومی، رومینوتومی و ...) آناتومی محلهای نمونه برداری در حفره سینه ای، شکمی، آناتومی رادیولوژی و...

منابع درس آناتومی توپوگرافیک دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس آناتومی توپوگرافیک که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع درس آناتومی توپوگرافیک روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

:

 1. De Lahunta A. Habel RE. Applied veterinary anatomy. USA: WB Saunders 1986.
 2. Singh, Baljit. Dyce, Sack, and Wensing's textbook of veterinary anatomy. St. Louis, Missouri: Saunders, 2018.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *