درس آناتومی سیستماتیک 1

درس آناتومی سیستماتیک 1 - درس فارماکولوژی

ترجمه کتاب آناتومی دامپزشکی

درس آناتومی سیستماتیک 1

درس آناتومی سیستماتیک 1 (به انگلیسی: Systematic Anatomy 1) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و 1 واحد عملی (در مجموع 3 واحد) و به مدت 64 ساعت کلاس نظری و عملی عرضه می شود. آناتومی سیستماتیک 1 الزامی بوده و دروس پیش نیاز ندارد.

اهداف درس آناتومی سیستماتیک 1

در واحد آناتومی سیستماتیک 1 برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی تدریس می شود. اهداف این درس عبارتست از: آشنایی با آناتومی دستگاه حرکتی (locomotor system) شامل شناسایی و توصیف استخوان ها، مفاصل و عضلات بدن، آناتومی توصیفی ارگان های عصبی و اندام های حسی و پوششی در پستانداران اهلی.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دامپزشکی فارسی به انگلیسی

سرفصل

نظری

 • کلیات آناتومی (تعریف آناتومی و شاخه های آن، واژگان آناتومی)
 • استخوان شناسی پایه (تکامل و رشد استخوان ها، تقسیم بندی استخوان ها، زوائد و فرو رفتگیهای استخوانی)
 • استخوان شناسی مقایسه ای (استخوان های اندام سینه ای، اندام لگنی، جمجمه و محوری)
 • مفصل شناسی پایه (تعریف مفصل، رده بندی مفاصل، حرکت مفاصل، ساختمان مفاصل)
 • نامگذاری مفاصل بدن (شامل مفاصل اسکلت محوری، اندام سینه ای و اندام لگنی)
 • عضله شناسی پایه (طبقه بندی عضلات، شکل عضله، عملکرد عضله، تاندون و آپونوروز، ساختارهای ضمیمه شامل فاسیا، کیسه سینوویال و غلاف سینوویال)
 • عضله شناسی مقایسه ای (شامل عضلات صورت، جوشی، گردنی، اندام سینه ای، اندام لگنی، سینه و شکم)
 • کلیات دستگاه عصبی (معرفی ساختار، نورون ها، عصب، فاسیکل، سیناپس، دستگاه تحریک- پاسخ، تقسیم بندی دستگاه عصبی و تکامل دستگاه عصبی)
 • آناتومی توصیفی دستگاه عصبی مرکزی (مغز و طناب نخاعی)
 • آناتومی توصیفی دستگاه عصبی محیطی (اعصاب مغزی، اعصاب نخاعی و اعصاب خودکار)
 • آناتومی دستگاههای حسی ویژه (چشم و گوش) و دستگاه پوششی (پوست، مو، شاخ و سم)

 عملی

 • آشنایی با سالن تشریح، ابزارهای تشریح و نحوه استفاده از آنها
 • آشنایی با مفاهیم پایه استخوان شناسی (تقسیم بندی استخوان ها، زوائد و فرورفتگی های استخوانی)
 • آشنایی با استخوان های اندام قدامی (سینه ای) تا ناحیه مچ با ذکر چهار ویژگی بارز آنها در سه حیوان اسب، سگ و گاو
 • آشنایی با استخوان های اندام قدامی از ناحیه مچ به پایین (فقط نام استخوان ها و استخوان های مچ به پایین با ذکر 2 ویژه گی بارز آنها) در سه حیوان اسب، سگ و گاو
 • آشنایی با استخوان های اندام خلفی تا ناحیه مچ با ذکر چهار ویژگی بارز آنها در سه حیوان اسب، سگ و گاو
 • آشنایی با استخوان های اندام خلفی از ناحیه مچ به پایین (فقط نام استخوان ها و استخوان های مچ به پایین با ذکر 2 ویژگی بارز آنها) در سه حیوان اسب، سگ و گاو
 • آشنایی با استخوان های ناحیه صورت با ذکر 2 ویژگی بارز آنها در سه حیوان اسب، سگ و گاو
 • آشنایی با استخوان های ناحیه کاسه سر با ذکر 2 ویژگی بارز آنها در سه حیوان اسب، سگ و گاو
 • آشنایی با استخوان های اسکلت محوری با ذکر 2 ویژگی بارز آنها در سه حیوان اسب، سگ و گاو
 • آشنایی با مفاهیم پایه مفصل شناسی (انواع مفاصل و حرکت مفاصل)
 • تشریح مفصل سینویال و اجزای تشکیل دهنده آن
 • آشنایی با مفاهیم پایه عضله شناسی (طبقه بندی عضلات، شکل عضله، تاندون، آپونوروز، منشاء و اختتام عضله و عمل عضله)
 • آناتومی توصیفی مغز و طناب نخاعی در سه حیوان اسب، سگ و گاو
 • تشریح کره چشم در سه حیوان اسب، سگ و گاو
 • تشریح سم و ناخن در سه حیوان اسب، سگ و گاو (1)
 • تشریح سم و ناخن در سه حیوان اسب، سگ و گاو(2)

منابع درس آناتومی سیستماتیک 1 دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس آناتومی سیستماتیک 1 که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع درس آناتومی سیستماتیک 1 روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

 1. Nickel R, Shummer A, Seiferle E. The locomotor system of the domestic mammals. 2nd New York, USA: Springer- Verlag 1979.
 2. Koning HE, Leibich HG. Veterinary anatomy of domestic mammals. New York, USA: Schattauer 2004.
 3. Singh, Baljit. Dyce, Sack, and Wensing's textbook of veterinary anatomy. St. Louis, Missouri: Saunders, 2018.
 4. Nickel R, Schummer A, Seiferle E. The anatomy of the domestic animals. USA: Springer-Verlag 1986.

منابع پیشنهادی

 1. Aspinall, Victoria, and Melanie Cappello. Introduction to animal and veterinary anatomy and physiology. CABI, 2019.
 2. König, Horst Erich, and Hans-Georg Liebich. Veterinary anatomy of domestic animals: Textbook and colour atlas. USA: Thieme, 2020.
 3. Reece, William O., and Eric W. Rowe. Functional anatomy and physiology of domestic animals. John Wiley & Sons, 2017.
 4. Fails, Anna Dee, and Christianne Magee. Anatomy and physiology of farm animals. John Wiley & Sons, 2018.
 5. Coulson, Arlene, and Noreen Lewis. An atlas of interpretative radiographic anatomy of the dog and cat. John Wiley & Sons, 2011.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *