درس آناتومی سیستماتیک 2

واحد درسی آناتومی سیستماتیک 2

ترجمه کتاب آناتومی دامپزشکی

درس آناتومی سیستماتیک 2

درس آناتومی سیستماتیک 2 (به انگلیسی: Systematic Anatomy 2) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و 1 واحد عملی (در مجموع 3 واحد) و به مدت 64 ساعت کلاس نظری و عملی عرضه می شود. آناتومی سیستماتیک 2 الزامی بوده و دروس پیش نیاز آن واحد آناتومی سیستماتیک 1 است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب آناتومی سیستماتیک

اهداف درس آناتومی سیستماتیک 2

در واحد آناتومی سیستماتیک 2 برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی تدریس می شود. اهداف این درس عبارتست از: آشنایی با خصوصیات آناتومیکی مقایسه ای دستگاه های قلبی- عروقی، لنفاوی، تنفسی، گوارشی، ادراری- تناسلی پستانداران اهلی و نیز آناتومی عمومی پرندگان اهلی.

سرفصل

نظری

 • آناتومی قلب و عروق (قلب، معرفی شریان، ورید و مویرگ، معرفی عروق اصلی گردش خون ریوی و سیستمیک بدن)
 • آناتومی دستگاه لنفاوی (معرفی دستگاه لنفاوی، عقده های لنفاوی، مراکز مهم لنفاوی و عروق اصلی لنفاوی و مسیرهای درناژ، طحال و تیموس)
 • آناتومی دستگاه تنفس (حفره بینی، سینوس های اطراف بینی، حنجره، نای، برونش ها، ریه ها)
 • آناتومی مقایسه ای دستگاه گوارش پستانداران اهلی (حفره دهان، غدد بزاقی، حلق، مری، پیش معده ها، معده، روده ها، کبد و پانکراس)
 • آناتومی مقایسه ای دستگاه ادراری (کلیه، حالب، مثانه و پیشابراه(، دستگاه تناسلی نر) بیضه ها، مجاری، غدد ضمیمه جنسی و اندام جفت گیری)، دستگاه تناسلی ماده (تخمدان ها، اندام های لوله ای، اندام های جفت گیری)
 • آناتومی پرندگان اهلی شامل اسکلت، عضلات سینه، دستگاه گوارش (منقار، حفره دهانی- حلقی، زبان، مری، چینه دان، پیش معده، سنگدان، روده ها، کبد و پانکراس)، دستگاه تنفس (حفره بینی، حنجره و نای، سیرنکس، ریه ها، کیسه های هوایی) دستگاه ادراری –تناسلی (کلیه ها، حالب، تخمدان، اویداکت، بیضه ها، کانال دفران و کلوآک ( و خصوصیات خارجی و پوشش بدن پرندگان

عملی

 • تشریح قلب (نام حفرات قلب، دیواره بین قلب راست و چپ، دریچه ها و رگ های اصلی قلب) در هر سه حیوان اسب، گاو و سگ
 • تشریح کلیات گردش خون ریوی و سیستمیک بدن (تنه ریوی، شریان های آئورت و براکیوسفالیک و وریدهای میانخالی خلفی و قدامی) در هر سه حیوان اسب، گاو و سگ
 • تشریح عقده های لنفاوی ( Parotid lymphocenter, Mandibular, Retropharyngeal,Ventral thoracic Tracheobronchial, Medial iliac, Mammillary)
 • تشریح حفره بینی (نام هر سه قسمت حفره بینی، نام بوقک ها، سپتوم بینی، نام سینوس های اطراف بینی و تشریح نازوفارنکس (Nasopharynx) بصورت مقایسه ای در هر سه حیوان اسب، گاو و سگ
 • تشریح حنجره (نام غضروف ها، نام دو رباط اصلی حنجره) و ریه ها (نام لوب های ریه) بصورت مقایسه ای در هر سه حیوان اسب، گاو و سگ
 • دستگاه گوارش (فرمول دندانی، شکل زبان بصورت مقایسه ای، تقسیم بندی کلی پرزهای زبان) تشریح غدد بزاقی (نام غدد بزاقی و مجاری آنها) بصورت مقایسه ای در هر سه حیوان اسب، گاو و سگ
 • مری و معده (تقسیم بندی معده، ذکر نام حفرات معده در معده های مرکب و در معده ساده نشان دادن قسمت غده ای و غیر غده ای)
 • روده ها (نشان دادن قسمتهای مختلف روده در اسب)
 • روده ها (نشان دادن قسمتهای مختلف روده در گاو)
 • نشان دادن قسمتهای مختلف روده در سگ و تشریح طحال کبد (نام لوب های مختلف کبد) و پانکراس بصورت مقایسه ای
 • دستگاه ادراری (شکل کلیه ها، تشریح سه قسمت کلیه در مقاطع ماکروسکوپیک، شکل لگنچه و شکل مثانه و نگهدارنده های آن)
 • بیضه (شکل بیضه، نحوه اتصال اپیدیدیم به آن و نام پوشش های بیضه و نشان دادن غدد ضمیمه جنسی و کانال دفران) بصورت مقایسهای در هر سه حیوان اسب، گاو و سگ
 • تناسلی نر (قسمتهای مختلف آلت تناسلی و Os penis در سگ)
 • دستگاه تناسلی ماده (قسمتهای مختلف لوله رحمی و واژن)
 • احشاء پرندگان (نامگذاری قسمتهای مختلف دستگاه گوارش، تنفس، ادراری، تناسلی نر و ماده)

منابع درس آناتومی سیستماتیک 2 دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس آناتومی سیستماتیک 2 که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع درس آناتومی سیستماتیک 2 روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

 1. Nickel R, Shummer A, Seiferle E. The locomotor system of the domestic mammals. 2nd New York, USA: Springer- Verlag 1979.
 2. Koning HE, Leibich HG. Veterinary anatomy of domestic mammals. New York, USA: Schattauer 2004.
 3. Singh, Baljit. Dyce, Sack, and Wensing's textbook of veterinary anatomy. St. Louis, Missouri: Saunders, 2018.
 4. Nickel R, Schummer A, Seiferle E. The anatomy of the domestic animals. USA: Springer-Verlag 1986.

منابع پیشنهادی

 1. Aspinall, Victoria, and Melanie Cappello. Introduction to animal and veterinary anatomy and physiology. CABI, 2019.
 2. König, Horst Erich, and Hans-Georg Liebich. Veterinary anatomy of domestic animals: Textbook and colour atlas. USA: Thieme, 2020.
 3. Reece, William O., and Eric W. Rowe. Functional anatomy and physiology of domestic animals. John Wiley & Sons, 2017.
 4. Fails, Anna Dee, and Christianne Magee. Anatomy and physiology of farm animals. John Wiley & Sons, 2018.
 5. Coulson, Arlene, and Noreen Lewis. An atlas of interpretative radiographic anatomy of the dog and cat. John Wiley & Sons, 2011.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *