درس اصول تغذیه دام و طیور

ترجمه کتاب اصول تغذیه دام و طیور

ترجمه کتاب اصول تغذیه دام و طیور دامپزشکی

درس اصول تغذیه دام و طیور (به انگلیسی: Principle of Animal and Poultry Nutrition) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و 1 واحد عملی (در مجموع 3 واحد) و به مدت 32 ساعت کلاس نظری و 32 ساعت عملی (در مجموع 64 ساعت) عرضه می شود. واحد اصول تغذیه دام و طیور الزامی بوده و درس پیش نیاز آن فیزیولوژی 3 می باشد.

ثبت سفارش ترجمه کتاب بهداشت عمومی دامپزشکی

اهداف درس

در این واحد درسی، اصول تغذیه دام و طیور برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی تدریس می شود. هدف این درس آشنایی دانشجویان با اصول تغذیه دام و طیور می باشد.

سرفصل های درس اصول تغذیه دام و طیور

نظری

آشنایی با مواد مغذی مورد نیاز دام و اهمیت آنها (آب، انرژی، پروتئین، مواد معدنی و ویتامین ها)، اصول و مبانی تئوری تجزیه خوراک، فرآیند هضم و متابولیسم و گوارش پذیری مواد خوراکی، شناخت اقلام خوراکی، ارزیابی کمی و کیفی اقلام خوراکی، آشنایی با مکملها و افزودنی های خوراکی، قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذی و روشهای اندازه گیری آن، فرآیند تخمیر در تهیه سیلوی علوفه ای و روشهای ارزیابی آن

عملی

اندازه گیری رطوبت و ماده خشک مواد خوراکی، اندازه گیری پروتئین، عصاره اتری، فیبر خام و ترکیبات دیواره سلولی گیاه (ADL, NDF, ADF) اندازه گیری خاکستر، کلسیم، فسفر، نمک و سدیم، شناسایی گیاهان علوفه ای، شناسایی دانه ها، کنجاله ها و باقیمانده کارخانجات مواد خوراکی، ارزشیابی سیلوی ذرت، بازدید علمی از کارخانجات خوراک دام

ثبت سفارش چاپ کتاب دامپزشکی

منابع درس اصول تغذیه دام و طیور از دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس اصول تغذیه دام و طیور که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد دامپزشکی و بهداشت عمومی روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

برای تدریس و ارزشیابی درس اصول تغذیه دام و طیور از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود:

 1. McDonald P, Edwards R, Greenhalgh JFD, et al. Animal nutrition.7th UK: Benjamin Cummings 2011.
 2. Naylor JM, Ralston SL. Large animal clinical nutrition. St. Louis, USA: Mosby Elsevier Health Science 1992.
 3. Kellemes RO, Church DC. Livestock feeds and feeding. 6th USA: Prentice Hall PTR 2013.
 4. Jurgens MH, Hansen SL, Coverdale J, et al. Animal feeding and nutrition. 11st Iowa, USA: Kendall Hunt Publicatins 2012.
 5. National Research Council. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th Washington, USA: National Research Council 2001.
 6. Leeson S, Summers JD. Scott’s nutrition of the chicken. 4th India: International Book Distributing Company 2002.

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

 1. Saar, Robin, and Sarah Dodd. Small Animal Microbiomes and Nutrition, 1st edition, Hoboken: John Wiley & Sons, 2023.
 2. Fascetti, Andrea J., Sean J. Delaney, Jennifer Ann Larsen, and Cecilia Villaverde. Applied veterinary clinical nutrition, 2nd edition, London: Wiley-Blackwell, 2023.
 3. Kyriazakis, Ilias. Smart Livestock Nutrition, 1st edition, Singapore: Springer Nature, 2023.
 4. Sinha, Archana, Shivendra Kumar, and Kavita Kumari. Outlook of Climate Change and Fish Nutrition, 1st edition, Singapore: Springer Nature, 2023.
 5. Steinberg, Christian EW. Aquatic Animal Nutrition: Organic Macro-and Micronutrients, 1st edition, Switzerland: Springer Cham, 2022.
 6. Wu Guoyao. Recent advances in animal nutrition and metabolism, 1st edition, Switzerland: Springer Nature, 2022.
 7. McDonald, Peter., Greenhalgh, J.F.D.., Edwards, R., Morgan, Colin., Morgan, C. A.., Sinclair, Liam., Wilkinson, Robert. Animal Nutrition, 8th edition, United Kingdom: Pearson Education, 2021.
 8. Pathak, Nityanand. Avian Nutrition: Poultry, Ratite and Tamed Birds, 1st edition, Abingdon, Oxon: CRC Press, 2021.
 9. Saha, Subodh Kumar, and Nitya Nand Pathak. Fundamentals of animal nutrition, 1st edition, Singapore: Springer Singapore, 2021.
 10. Florou-Paneri, Panagiota, Efterpi Christaki, and Ilias Giannenas. Feed Additives: Aromatic Plants and Herbs in Animal Nutrition and Health, 1st edition, London: Academic Press, 2019.
 11. Hynd, Ian Philip. Animal nutrition: from theory to practice, 1st edition, Boston: CABI Publishing, 2019.
 12. Nunes, Carlos Simões, and Vikas Kumar. Enzymes in human and animal nutrition: principles and perspectives, 1st edition, London: Academic Press, 2018.
 13. Yucel, Banu, and Turgay Taskin. Animal husbandry and nutrition, 1st edition, London: IntechOpen, 2018.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *