درس بافت شناسی 1

درش بافت شناسی 1 دامپزشکی

ترجمه کتاب بافت شناسی دامپزشکی

درس بافت شناسی 1

درس بافت شناسی 1 (به انگلیسی: Histology 1) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 1 واحد نظری و 2 واحد عملی (در مجموع 3 واحد) ارائه شده و به مدت 16 ساعت کلاس نظری و 64 ساعت عملی (در مجموع 80 ساعت) عرضه می شود. واحد بافت شناسی 1 الزامی بوده و دروس پیش نیاز ندارد.

ثبت سفارش ترجمه کتاب بافت شناسی دامپزشکی

اهداف درس بافت شناسی 1

در این واحد درسی بافت شناسی 1 برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی تدریس می شود. اهداف این درس عبارتست از: آشنایی با ساختار سلول و مبانی تهیه مقاطع بافتی، بافت های پوششی و غددی، بافت های همبند، خون، بافت عضلانی و بافت عصبی.

سرفصل درس بافت شناسی 1

نظری

اصول کلی تهیه مقاطع بافتی و ساختار سلول و ارگانل های سلولی، انواع بافتهای پوششی و غددی، انواع بافت های همبند و فرم های اختصاص یافته آن شامل بافت غضروف، استخوان و خون، بافت عضلانی و بافت عصبی عمومی، سیستم عصبی محیطی و مرکزی

عملی

مشاهده لام های میکروسکوپی تهیه شده از سلولها، بافتها و اعضایی که به طور نظری تدریس شده است.

منابع درس بافت شناسی 1 دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس بافت شناسی 1 که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد بافت شناسی 1 روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

 1. شهروز رسول. بافت شناسی دامپزشکی دلمن. انتشارات دانشگاه ارومیه 1392 .
 2. Bacha Jr, William J., and Linda M. Bacha. Color atlas of veterinary histology. 3rd ed., Oxford: John Wiley & Sons, 2017.
 3. Eurell, Jo Ann, and Brian L. Frappier, eds. Dellmann's textbook of veterinary histology. 6th ed., Ames, Iowa: John Wiley & Sons, 2013.
 4. Mescher, Anthony L. Junqueira’s basic histology: text and atlas. 16th ed., New York: McGraw Hill, 2021.
 5. Samuelson, D. A. Textbook of Veterinary Histology, Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri, 2007.
 6. Ross, Michael H., and Wojciech Pawlina. Histology: a text and atlas: with correlated cell and molecular biology. 7th ed., Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016.

منابع پیشنهادی

 1. McMillan, Donald B., and Richard James Harris. An atlas of comparative vertebrate histology. London: Academic Press, 2018.
 2. Kirschbaum, Frank, and Krzysztof Formicki, eds. The Histology of Fishes. London: CRC Press, 2020.
 3. LaDouceur, Elise EB, ed. Invertebrate histology. Hoboken, NJ, Wiley Blackwell, 2021.
 4. de Buffrénil, Vivian, Armand J. de Ricqlès, Louise Zylberberg, and Kevin Padian, eds. Vertebrate skeletal histology and paleohistology. Boca Raton: CEC Press, 2021.
 5. Lin, Jinxing, Qiusheng Chen, and Jianhua Hu. Color Atlas of Zebrafish Histology and Cytology. Shanghai, China : Springer Nature, 2022.
 6. Mokhtar, Doaa M. Fish histology: from cells to organs. 2nd, Boca Raton: CRC Press, 2021.
 7. Eurell Jo Ann C. Veterinary Histology, 2nd, Wyoming: Teton NewMedia, 2014.
 8. Liebich, Hans-Georg. Veterinary Histology of Domestic Mammals and Birds: Textbook and Colour Atlas. 5th, Sheffield: 5m Books Ltd, 2020.
 9. Francisco Javier Salguero Bodes, Francisco José Pallares Martinez. Aughey and Frye’s Comparative Veterinary Histology with Clinical Correlates. 2nd, Boca Raton: CRC Press, 2023.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *