درس بهداشت، بیماریها و پرورش زنبور عسل

درس بهداشت، بیماریها و پرورش زنبور عسل

ترجمه کتاب بهداشت، بیماریها و پرورش زنبور عسل

درس بهداشت، بیماریها و پرورش زنبور عسل (به انگلیسی: Health, Diseases and Honey Bee keeping) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 1 واحد نظری و 1 واحد عملی (در مجموع 2 واحد) و به مدت 16 ساعت کلاس نظری و 32 ساعت عملی (در مجموع 48 ساعت) عرضه می شود. واحد بهداشت، بیماریها و پرورش زنبور عسل الزامی بوده و دروس پیش نیاز آن شامل باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها، ویروس شناسی و بیماریها، قارچ شناسی و بیماریها، انگل شناسی و بیماریها می باشد.

ثبت سفارش ترجمه کتاب پرورش طیور دامپزشکی

اهداف درس بهداشت، بیماریها و پرورش زنبور عسل

در این واحد درسی مطالب بهداشت، بیماریها و پرورش زنبور عسل برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی تدریس می شود. هدف این درس آشنایی دانشجویان با زیست شناسی، آناتومی، فیزیولوژی، پرورش و بیماری ها و آفات زنبور عسل می باشد.

سرفصل های درس بهداشت، بیماریها و پرورش زنبور عسل

نظری

الف- پرورش

 • تاریخچه، کلیات
 • تاکسونومی آناتومی بدن زنبور عسل
 • بیولوژی و فیزیولوژی
 • محصولات زنبور عسل
 • آشنایی با لوازم زنبورداری و اصول پرورش زنبور عسل

ب- بیماریها و آفات

ب 1 : بیماری ها:

 • بیماریهای عفونی زنبور عسل:
 • آشنایی با بیماریهای باکتریایی، تشخیص، کنترل و پیشگیری از آنها
 • آشنایی با بیماریهای ویروسی، تشخیص، کنترل و پیشگیری از آنها
 • آشنایی با بیماریهای انگلی، تشخیص، کنترل و پیشگیری از آنها
 • آشنایی با بیماریهای قارچی، تشخیص، کنترل و پیشگیری از آنها
 • بیماریهای غیر عفونی زنبور عسل:
 • بیماریهای ژنتیکی
 • تغذیه ای
 • محیطی (مسمومیتها، سرماخوردگی، گرمازدگی، کمبود مواد معدنی و...)
 • تشخیص و کنترل و پیشگیری از بیماری ها

ب 2 - دشمنان زنبور عسل:

 • سایر زنبورها
 • مایت ها
 • مگس ها
 • پروانگان، سوسک ها
 • پرندگان، جوندگان و پستانداران

عملی

الف- پرورش:

 • آشنایی با وسایل زنبورداری ها
 • مطالعه انواع زنبورهای اهلی و وحشی
 • آناتومی بدن زنبور عسل
 • بازدید عملی از زنبورستان ها و آشنایی با اصول پرورش زنبور عسل

ب- بیماریها و آفات:

 • نحوه نمونه گیری از زنبورهای بیمار
 • تشخیص بیماریهای باکتریایی زنبور عسل
 • تشخیص بیماریهای ویروسی زنبور عسل
 • تشخیص بیماریهای انگلی زنبور عسل (واروآزیس، آکاریوزیس)
 • تشخیص بیماریهای قارچی زنبور عسل
 • تشخیص آفات زنبور عسل (بید موم خوار، سوسک ملونه، شپشک برولا سوتکا)
 • تشخیص بیماریهای غیرعفونی زنبور عسل

ثبت سفارش چاپ کتاب دامپزشکی

منابع درس بهداشت، بیماریها و پرورش زنبور عسل از دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس بهداشت، بیماریها و پرورش زنبور عسل که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد درسی پرورش طیور روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

برای تدریس و ارزشیابی درس پرورش دام از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود:

 1. Cramp D. A practical manual of beekeeping, how to keep bees and develop your full potential as an apiarist. USA: Spring Hill 2008.
 2. Hepburn HR, Rudloff JE. Honey bees of Africa. Berlin, Germany: Springer 1998.

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

 1. Johnson, Brian R., Honey Bee Biology. United Kingdom: Princeton University Press, 2023.
 2. Marwaha, Lovleen. The Polyandrous Queen Honey Bee: Biology and Apiculture. Singapore: Bentham Science Publishers, 2023.
 3. Wyndham Lewis, Sarah. The Wild Bee Handbook: The Amazing Lives of Our Wild Species and How to Help Them Thrive. United States: Quadrille, 2023.
 4. Arndt, Ingo., Tautz, Jürgen. Wild Honey Bees: An Intimate Portrait. United States: Princeton University Press, 2022.
 5. Chittka, Lars. The Mind of a Bee. United States: Princeton University Press, 2022.
 6. David Wallace-Hare. New Approaches to the Archaeology of Beekeeping. United Kingdom: Archaeopress Publishing Limited, 2022.
 7. Knilans, Susan, Freeman, Jacqueline. What Bees Want: Beekeeping as Nature Intended. United States: WW Norton, 2022.
 8. Cynthia M. Faux, Terry Ryan Kane. Honey Bee Medicine for the Veterinary Practitioner. India: Wiley, 2021.
 9. Lester, Phil. Healthy Bee, Sick Bee: The Influence of Parasites, Pathogens, Predators and Pesticides on Honey Bees. United Kingdom: Victoria University Press, 2021.
 10. Blackiston, Howland. Beekeeping For Dummies, 5th edition, United Kingdom, London: John-Wiley and Sons, 2020.
 11. Thun, Matthias. Biodynamic Beekeeping: A Sustainable Way to Keep Happy, Healthy Bees. United Kingdom, Edinburg: Floris Books, 2020.
 12. Russell H. Vreeland, Diana Sammataro. Beekeeping – From Science to Practice. Germany: Springer International Publishing, 2017.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *