درس دامپزشکی و بهداشت عمومی

ترجمه کتاب درس بهداشت عمومی دامپزشکی

ترجمه کتاب دامپزشکی و بهداشت عمومی

درس دامپزشکی و بهداشت عمومی

درس دامپزشکی و بهداشت عمومی (به انگلیسی: Veterinary Medicine and Public Health) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و به مدت 32 ساعت کلاس نظری عرضه می شود. واحد دامپزشکی و بهداشت عمومی الزامی بوده و دروس پیش نیاز آن شامل اصول اپیدمیولوژی می باشد.

ثبت سفارش ترجمه کتاب بهداشت عمومی دامپزشکی

اهداف درس

در این واحد درسی، بهداشت عمومی برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی تدریس می شود. اهداف این درس عبارتست از: آشنایی با نقش دامپزشکی در بهداشت عمومی، آشنایی با مهمترین بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان (زئونوزها)، شناخت اپیدمیولوژی و راههای انتقال بیماریهای زئونوز، آشنایی با وظایف دامپزشکان در رابطه با زئونوزها و شناخت روشهای کنترل آنها.

سرفصل های درس دامپزشکی و بهداشت عمومی

 • نقش دامپزشکی در بهداشت عمومی
 • آشنایی با مفهوم One World, One Health, One Medicine
 • شناخت انواع روشهای انتقال زئونوزها و طبقه بندی آنها براساس سیر تکاملی عامل بیماریزا (زئونوزهای مستقیم، سیکلوزئونوزها، ساپروزئونوزها، متازئونوزها)
 • شناخت و کنترل زئونوزهای مهم و شایع مانند هاری، آنفلوانزا، تب کریمه کنگو، سل، بروسلوز، سیاه زخم، لپتوسپیروز، سالمونلوز، مشمشه، توکسوپلاسموز، لیشمانیوز، فاسیولیازیس، کیست هیداتیک، لاروهای مهاجر احشایی، درماتوفیتوز، هیستوپلاسموز، اسپوروتریکوز و غیره
 • شناخت و کنترل زئونوزهای ناشی از فرآورده های دامی
 • شناخت و کنترل زئونوزهای شغلی ناشی از مواجهه با تک سمیان، نشخوار کنندگان، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ...
 • آشنایی با بیماریهای نوپدید و بازپدید که در هر زمان شیوع پیدا می کنند و دارای اهمیت می گردند مانند سارس، زیکا ویروس، تب دنگ، سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS) و غیره

ثبت سفارش چاپ کتاب دامپزشکی

منابع درس دامپزشکی و بهداشت عمومی از دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس دامپزشکی و بهداشت عمومی که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد دامپزشکی و بهداشت عمومی روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

برای تدریس و ارزشیابی درس دامپزشکی و بهداشت عمومی از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود:

 1. جوافشانی محمد علی، ذوقی اسماعیل، سیمانی سوسن و همکاران. بیماریهای مهم مشترک بین انسان و حیوان در ایران. چاپ اول. انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1384.
 2. ذوقی اسماعیل، یوسفی جلیلوند، حاجیخانی رامین. زئونوزهای نوپدید و بازپدید. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1383.
 3. راد محمد علی. بیماریهای مشترک بین انسان و دام. چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه تهران 1390.
 4. یاوری پروین، مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران: جلد نخست- بیماریهای واگیر. چاپ سوم. انتشارات گپ 1396.
 1. Romich JA. Understanding zoonotic diseases. New York, USA: Thomson Delmar Learning, 2008.
 2. Shakespeare M. Zoonoses, 2nd edition, London, UK: Pharmaceutical Press, 2009.
 3. Weese, J. Scott, and Martha B. Fulford. Companion animal zoonoses, 2nd edition, New Jersey, USA: Wily Blackwell Press, 2011.
 4. Bauerfeind R, Graevenitz AV, Kimmig P, et al. Zoonoses: Infectious diseases transmissible between animals and humans, 4th edition, United Kingdom: Wiley, 2017

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

 1. Parija, Subhash Chandra, and Abhijit Chaudhury, eds. Textbook of parasitic zoonoses, 1st edition, Singapore: Springer, 2022.
 2. Malik, Yashpal Singh, Raj Kumar Singh, and Kuldeep Dhama, eds. Animal-origin viral zoonoses, Singapore: Springer Nature, 2020.
 3. Mackenzie, John S., and Martyn Jeggo. One Health and Zoonoses, London: MDPI, 2019.
 4. Beltz, Lisa A. Pathogenic Coronaviruses of Humans and Animals: SARS, MERS, COVID-19, and Animal Coronaviruses with Zoonotic Potential. Elsevier, 2023.
 5. Crume, Richard V., ed. Environmental Health in the 21st Century: From Air Pollution to Zoonotic Diseases [2 volumes]. ABC-CLIO, 2018.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *