درس سم شناسی دامپزشکی

ترجمه کتاب سم شناسی دامپزشکی

ترجمه کتاب سم شناسی

درس سم شناسی

درس سم شناسی (به انگلیسی: Toxicology) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 1.5 واحد نظری و 0.5 واحد عملی (در مجموع 2 واحد) و به مدت 24 ساعت کلاس نظری و 16 ساعت عملی (در مجموع 40 ساعت) عرضه می شود. واحد سم شناسی الزامی بوده و دروس پیش نیاز آن شامل فارماکولوژی 2 و آسیب شناسی اختصاصی می باشد.

ثبت سفارش ترجمه کتاب سم شناسی دامپزشکی

اهداف درس سم شناسی

در این واحد درسی مطالب سم شناسی برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی تدریس می شود. در این واحد درسی دانشجویان ضمن آشنایی با عوامل سمی و نقش آنها در ایجاد مسمومیتهای حاد و مزمن، همزمان با یادگیری مکانیسمهای سمیت مواد با نقش بسیار تعیین کننده آنها در پاتوژنز بسیاری از بیماریها، سرطان ها، سمیت های ژنتیکی و ناقص الخلقه زائی ها در دام آشنا میگردند.

سرفصل های درس سم شناسی

نظری

تعاریف و واژه شناسی

توکسیکوکینتیک و توکسیکودینامیک شامل: روشهای جذب، توزیع، بیوترانسفورمیشن و دفع عوامل سمی، اهداف سلولی و ملکولی آسیب های سمی، پاسخهای سلولی به عوامل سمی، مکانیسمهای اختصاصی سمیت، متابولیت های فعال و راهکارهای دفاعی سلولی و ملکولی در ضد سمی کردن سموم

عوامل سمی شامل: سم شناسی فلزات، فیتوتوکسین ها، سم شناسی دارویی، بیوتوکسینها (توکسینهای گیاهی، حیوانی و مایکوتوکسینها)، آفت کش ها، عوامل سمی نانو، عوامل سمی مرتبط با غذا و خوراک، پرتوها، و گازهای سمی

عملی

 • آشنایی با روشهای نمونه برداری و پروتکل های آزمون های سمیت (پروتکل های OECD)
 • مطالعات توکسیکوکینتیک اتوکسیکودینامیک با استفاده از برنامه های شبیه سازی کامپیوتری
 • مطالعات دوز- پاسخ با استفاده از برنامه های شبیه سازی کامپیوتری
 • بررسی اثرات بالینی سیانور فسفردوزنگ در حیوانات آزمایشگاهی
 • اندازه گیری کمی اوره به روش اسپکتروفتومتری
 • اندازه گیری کمی سیانور در مایعات بیولوژیک به روش اسپکترومتری
 • اندازه گیری کمی آسپرین/استامینوفن در مایعات بیولوژیک به روش اسپکتروفتومتری
 • اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی تام به روش FRAP

ثبت سفارش چاپ کتاب دامپزشکی

منابع درس سم شناسی از دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس سم شناسی که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد درسی پرورش طیور روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

برای تدریس و ارزشیابی درس پرورش دام از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود:

 1. Gupta RC. Veterinary toxicology: Basic and clinical principles. 3rd ed. New York, USA: Academic Press 2018.
 2. Karen S, Brown TM. Principle of toxicology. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press 2015.
 3. Hodgson E. A Textbook of modern toxicology. 4th ed. USA, New Jersey: Wiley Inc 2013.

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

 1. Gupta, Pankaj., Chanjta, Amit., Mehta, Yogesh. Environmental Toxicology, 1st edition, United States: Taylor & Francis Limited, 2024.
 2. Thomas-Benjamin Seiler, Markus Brinkmann. In Situ Bioavailability and Toxicity of Organic Chemicals in Aquatic Systems, 1st edition, United States, New York: Humana Press, 2022.
 3. Awasthi, Sudheer. Modern Toxicology and Developments, 1st edition, Burlington: Arcler Education Incorporated, 2022.
 4. Roy, Kunal. Chemometrics and Cheminformatics in Aquatic Toxicology, 1st edition, London: Wiley, 2022.
 5. Jürgen Gailer, Raymond J. Turner. Environmental and Biochemical Toxicology: Concepts, Case Studies and Challenges, 1st edition, Germany: De Gruyter, 2022.
 6. Eugenia Gallardo, Mário Barroso. Pesticide Toxicology, 1st edition, New York: Humana Press, 2022.
 7. Gulzar Ahmad Nayik, Jasmeet Kour. Handbook of Plant and Animal Toxins in Food: Occurrence, Toxicity, and Prevention, 1st edition, United States: CRC Press, 2022.
 8. Dionne Benson, Lynn R. Hovda, Robert H. Poppenga. Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Equine Toxicology, 1st edition, United Kingdom: Wiley, 2021.
 9. Klaassen, Curtis D., Watkins, John B. Casarett & Doull's Essentials of Toxicology, 4th New York: McGraw Hill LLC, 2021.
 10. Patricia Marques. Veterinary Toxicology, 1st edition, Canada, Burlington: Arcler Education Incorporated, 2020.
 11. Gupta, PK. Concepts and Applications in Veterinary Toxicology: An Interactive Guide, 1st edition, Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2019.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *