درس فارماکولوژی عملی

واحد درسی فارماکولوژی عملی

ترجمه کتاب فارماکولوژی عملی

درس فارماکولوژی عملی

درس فارماکولوژی عملی (به انگلیسی: Practical Pharmacology) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 1 واحد عملی و به مدت 32 ساعت کلاس عملی عرضه می شود. واحد فارماکولوژی عملی الزامی بوده و دروس پیش نیاز آن شامل فارماکولوژی 1 می باشد.

ثبت سفارش ترجمه کتاب فارماکولوژی دامپزشکی

اهداف درس فارماکولوژی عملی دامپزشکی

در این واحد درسی مطالب فارماکولوژی عملی برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی تدریس می شود. هدف از این واحد درسی آشنایی دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی با روشهای عملی فارماکولوژی و مشاهده عملکرد بعضی داروها می باشد.

سرفصل های درس فارماکولوژی عملی

 • آشنایی با لوازم، دستگاه ها و روش های آزمایشگاهی
 • طرز کار با حیوانات
 • محاسبات و نحوه تهیه محلول های دارویی
 • اختلاف بیولوژیک در پاسخ به داروها
 • مطالعه نحوه عمل و ارتباط سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک در چشم
 • مطالعه نحوه و اثرات چند داروی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و متضاد آنها بر روی اندامهای مختلف
 • اثرات داروهای ضد درد اپیوئیدی در موش و خرگوش
 • مطالعه و مقایسه بیهوشی استنشاقی و تزریقی
 • مقایسه اثرات و عملکرد چند هوشبر تزریقی
 • مطالعه انواع بیحسی
 • استفاده از برنامه های شبیه سازی مختلف برای مطالعات فارماکولوژیک

ثبت سفارش چاپ کتاب دامپزشکی

منابع درس فارماکولوژی عملی از دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس فارماکولوژی عملی که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد درسی پرورش طیور روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

برای تدریس و ارزشیابی درس فارماکولوژی عملی از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود:

1- فقیهی سید محمد. راهنمای دروس عملی فارماکولوژی. انتشارات موسسه نشر جهاد تهران 1377 .

 1. Salmon DM. Practical pharmacology for the pharmaceutical sciences. West Sussex, UK: John Wiley & Sons 2014.
 2. Ritter, M. James., Lewis, D. Lionel., Mant, J.K. Timothy., Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Edition, London: Hodder Arnold Publication, 2008.
 3. Mehdi, Bikash., Prakash, Ajay. Practical Manual of Experimental and Clinical Pharmacology, 2nd edition, India: Jaypee Brothers Medical Publishers Pvt. Limited, 2016.
 4. Kogay L. V., Vaizova O. E., Vengerovsky A. I. Pharmacology: practical manual, Russia: SSMU, 2019.
 5. MCQ Ain Shams, Clinical Pharmacology Practical Notes, Clinical Pharmacology Department, 2019/2020.

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

 1. Campos Rosa, J. (2024). Pharmaceutical Chemistry. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111316901
 2. Shear, Neil H. Litt's drug eruption & reaction manual, 30th Edition, Boca Raton: CRC Press, 2024. https://doi.org/1201/9781032663784
 3. Romich, Janet Amundson. Fundamentals of Pharmacology for Veterinary Technicians. 3rd edition, United States: Cengage Learning, 2021.
 4. Cunningham, Fiona., Jonathan Elliott, Lees, Peter. Comparative and Veterinary Pharmacology. Germany: Springer Berlin Heidelberg, 2012. https://doi.org/10.1007/978-3-642-10324-7
 5. Martini-Johnson, Lisa. Applied Pharmacology for Veterinary Technicians - E-Book, 6rd edition, United States: Elsevier Health Sciences, 2021.
 6. Fiona Cunningham, Jonathan Elliott, Peter Lees. Basic & Clinical Pharmacology. United Kingdom: McGraw-Hill, 2018.
 7. Katzung, Bertram G., Susan B. Masters, and Anthony J. Trevor, eds. Basic & clinical pharmacology, 15th edition, New York: McGraw Hill, 2021.
 8. Tritak-Elmiger, Ann., Daingerfield, Margaret. Brown and Mulholland’s Drug Calculations E-Book: Ratio and Proportion Problems for Clinical Practice, 12th Edition, United States: Elsevier Health Sciences, 2021.
 9. T. Pullaiah, Phytochemistry and Pharmacology of Medicinal Plants, Volume: One, United Kingdom: Apple Academic Press, 2023.
 10. Forsythe, Lauren R. Eichstadt, and Alexandria E. Gochenauer. Drug Compounding for Veterinary Professionals. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2023.
 11. Sharma, H. L., Sharma, K. K. Sharma & Sharma's Principles of Pharmacology, 4th edition, India: Paras Medical Publisher, 2023.
 12. Cheryl B. Greenacre, Teresa Y. Morishita. Backyard Poultry Medicine and Surgery: A Guide for Veterinary Practitioners, 2nd edition, United Kingdom: Wiley, 2021.
 13. Geoff D'arcy, Lic.AC. D.O.M. Veterinary World Herb Handbook, Sydney: Wellbeing Publisher, 2021.
 14. Amit Kumar Nayak, Dilipkumar Pal, Md Saquib Hasnai. Natural Polymers for Pharmaceutical Applications: Volume 3: Animal-Derived Polymers. United Kingdom: Apple Academic Press, 2020.
 15. Jim E. Riviere, Mark G. Papich. Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 10th edition, United Kingdom: Wiley, 2018.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *