درس فارماکولوژی 1

واحد درسی فارماکولوژی 1 رشته دامپزشکی

ترجمه کتاب فارماکولوژی 1

درس فارماکولوژی 1

درس فارماکولوژی 1 (به انگلیسی: Pharmacology-1) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و به مدت 32 ساعت کلاس نظری عرضه می شود. واحد فارماکولوژی 1 الزامی بوده و دروس پیش نیاز آن شامل فیزیولوژی 3 می باشد..

ثبت سفارش ترجمه کتاب فارماکولوژی دامپزشکی

اهداف درس فارماکولوژی 1 دامپزشکی

در این واحد درسی مطالب فارماکولوژی 1 دامپزشکی برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی تدریس می شود. هدف از این واحد درسی آشنایی دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی با کلیات، اصول، مقدمات و نحوه عمل داروها در بدن می باشد.

سرفصل های درس فارماکولوژی 1

نظری

 • تاریخچه، تعاریف و کلیات فارماکولوژی
 • فارماکودینامیک داروها
 • فارماکوکینتیک داروها
 • فارماکولوژی اعصاب (خودمختار و مرکزی)
 • فارماکولوژی درد و التهاب (اتاکوئیدها و داروهای ضددرد استروئیدی و غیراستروئیدی)

ثبت سفارش چاپ کتاب دامپزشکی

منابع درس فارماکولوژی 1 از دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس فارماکولوژی 1 که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد درسی پرورش طیور روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

برای تدریس و ارزشیابی درس فارماکولوژی 1 از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود:

 1. Riviere JE, Papich MG. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 9th ed. USA: Blackwell Publishing 2017.
 2. Cunningham F, Elliott J, Lees P. Comparative and Veterinary Pharmacology. UK: Springer 2012.
 3. Plumb DC. Plumb's veterinary drug handbook. USA: John Wiley & Sons 2015.
 4. Katzung BG, Trevor AJ. Basic & Clinical Pharmacology. USA: McGraw-Hill Education 2017.
 5. Stringer JL. Basic concepts in pharmacology: What you need to know for each drug class. 4th ed. USA: McGraw Hill Professional 2011.

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

 1. Campos Rosa, J. (2024). Pharmaceutical Chemistry. Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111316901
 2. Shear, Neil H. Litt's drug eruption & reaction manual, 30th Edition, Boca Raton: CRC Press, 2024. https://doi.org/1201/9781032663784
 3. Romich, Janet Amundson. Fundamentals of Pharmacology for Veterinary Technicians. 3rd edition, United States: Cengage Learning, 2021.
 4. Cunningham, Fiona., Jonathan Elliott, Lees, Peter. Comparative and Veterinary Pharmacology. Germany: Springer Berlin Heidelberg, 2012. https://doi.org/10.1007/978-3-642-10324-7
 5. Martini-Johnson, Lisa. Applied Pharmacology for Veterinary Technicians - E-Book, 6rd edition, United States: Elsevier Health Sciences, 2021.
 6. Fiona Cunningham, Jonathan Elliott, Peter Lees. Basic & Clinical Pharmacology. United Kingdom: McGraw-Hill, 2018.
 7. Katzung, Bertram G., Susan B. Masters, and Anthony J. Trevor, eds. Basic & clinical pharmacology, 15th edition, New York: McGraw Hill, 2021.
 8. Tritak-Elmiger, Ann., Daingerfield, Margaret. Brown and Mulholland’s Drug Calculations E-Book: Ratio and Proportion Problems for Clinical Practice, 12th Edition, United States: Elsevier Health Sciences, 2021.
 9. T. Pullaiah, Phytochemistry and Pharmacology of Medicinal Plants, Volume: One, United Kingdom: Apple Academic Press, 2023.
 10. Forsythe, Lauren R. Eichstadt, and Alexandria E. Gochenauer. Drug Compounding for Veterinary Professionals. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2023.
 11. Sharma, H. L., Sharma, K. K. Sharma & Sharma's Principles of Pharmacology, 4th edition, India: Paras Medical Publisher, 2023.
 12. Cheryl B. Greenacre, Teresa Y. Morishita. Backyard Poultry Medicine and Surgery: A Guide for Veterinary Practitioners, 2nd edition, United Kingdom: Wiley, 2021.
 13. Geoff D'arcy, Lic.AC. D.O.M. Veterinary World Herb Handbook, Sydney: Wellbeing Publisher, 2021.
 14. Amit Kumar Nayak, Dilipkumar Pal, Md Saquib Hasnai. Natural Polymers for Pharmaceutical Applications: Volume 3: Animal-Derived Polymers. United Kingdom: Apple Academic Press, 2020.
 15. Jim E. Riviere, Mark G. Papich. Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 10th edition, United Kingdom: Wiley, 2018.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *