درس فیزیولوژی 1

فرآیند ترجمه کتاب دامپزشکی

ترجمه کتاب فیزیولوژی دامپزشکی

درس فیزیولوژی 1

درس فیزیولوژی (به انگلیسی: Physiology) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این واحد درسی به صورت 3 واحد نظری و به مدت 48 ساعت کلاس تخصصی عرضه می شود.

اهداف درس فیزیولوژی 1

در واحد فیزیولوژی 1، برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی مقدمات فیزیولوژی، فیزیولوژی سلول، فیزیولوژی اعصاب و فیزیولوژی آندوکرین تدریس می گردد. مبنای علمی چهارچوب درس فیزیولوژی 1 بر اساس تفهیم مطلب زیر پایه ریزی شده است:

  1. آشنایی با علم فیزیولوژی
  2. ارتباط دادن اعمال بدن به سطح سلولی و مولکولی
  3. آشنایی با سطوح تنظیمی اعمال بدن و به ویژه تنظیم های مغزی

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دامپزشکی فارسی به انگلیسی

سرفصل

مقدمات فیزیولوژی: تعریف فیزیولوژی، مایعات بدن، محیط داخلی، هومئوستاز، مکانیسمهای تنظیم کننده اعمال بدن.

مفاهیم فیزیولوژی سلول: ساختار فیزیولوژیک سلول، اعمال سلول، ارگانل های سلولی و اعمال آنها، اتصالات بین سلولها، ارتباطات بین سلولها، سیگنال دهی سلولی.

بخش فیزیولوژی اعصاب: کلیات نوروفیزیولوژی، نوروآناتومی فیزیولوژیک، واحد عملکردی اعصاب، سیناپس، نوروفیزیولوژی حسی عمومی (لامسه، درجه حرارت، ارتعاش و درد)، نوروفیزیولوژی حسی اختصاصی (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی)، نوروفیزیولوژی حرکتی (فیزیولوژی عضله اسکلتی، پایه و اساس حرکت، کنترل حرکت توسط نخاع، بصل النخاع، پل مغزی، مخچه ، عقده های قاعده ای و قشر مغز)، اعمال احشایی و کنترل آنها، رفتار و خواب و بیداری، اعمال عالی مغز، سیستم عصبی خودمختار

مباحث فیزیولوژی آندوکرین: کلیات هورمون شناسی، بخش آندوکرین هیپوتالاموس، هورمون های هیپوفیز قدامی، هورمون های هیپوفیز خلفی، هورمون های غده تیروئید، هورمون های لوزالمعده، هورمون های غدد فوق کلیه، سایر اعضا و بافتهای تولید کننده هورمون مثل قلب، کلیه، دستگاه گوارش، بافت چربی، عضله اسکلتی

منابع درس فیزیولوژی 1 دکتری دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس فیزیولوژی 1 که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع درس فیزیولوژی 1 روی لینک مربوطه کلیک کنید:

  1. Klein BG. Cunningham's textbook of veterinary physiology. 5th ed. St. Louis, USA: Elsevier 2013.
  2. Barrett KE, Susan M, Barman SB, et al. Ganong's review of medical physiology. 25th ed. New York, USA: McGraw-Hill Medical 2016.
  3. Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 13th ed. Philadelphia, USA: Elsevier 2016.
  4. Reece WO, Erickson HH, Goff P, et al. Dukes' physiology of domestic animals. 13th ed. USA: Wiley- Blackwell; 2015.
  5. Reece, William O., and Eric W. Rowe. Functional anatomy and physiology of domestic animals. John Wiley & Sons, 2017.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *