درس فیزیولوژی 3

نمونه خوانی ترجمه کتاب دامپزشکی

ترجمه کتاب فیزیولوژی دامپزشکی

درس فیزیولوژی 3

درس فیزیولوژی 3 (به انگلیسی: Physiology 3) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و به مدت 32 ساعت کلاس تخصصی عرضه می شود.

اهداف درس فیزیولوژی 3

در فیزیولوژی 3 برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی مباحث فیزیولوژی گوارش و فیزیولوژی تولید مثل تدریس می گردد. مبنای علمی چهارچوب درس فیزیولوژی 3 به دلیل اختصاصی بودن این دو سیستم (سیستم گوارش و سیستم تولید مثل) در دامپزشکی طرح ریزی شده است:

  1. آشنایی با فیزیولوژی دو سیستم گوارش و تولید مثل
  2. شناخت عملکرد سیستم تولید مثل نر و ماده و عملکرد سیستم گوارش
  3. آشنایی با سطوح تنظیمی این سیستم ها و مکانیسم های تنظیم کننده اعمال داخلی بدن

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دامپزشکی فارسی به انگلیسی

سرفصل

فیزیولوژی گوارش: کلیات و تقسیم بندی، اهمیت دستگاه گوارش در دامپزشکی، آناتومی فیزیولوژیک، اصول ترشح از سلولهای ترشحی، اصول حرکت از سلولهای عضله صاف، فیزیولوژی سلولهای عضله صاف، اعمال دستگاه گوارش، تنظیم اعمال دستگاه گوارش، اعمال حرکتی و ترشحی قسمت قدامی دستگاه گوارش، مکانیسمهای گرفتن غذا از محیط بیرون، جویدن و بلع، فیزیولوژی غدد بزاقی، اعمال حرکتی و ترشحی معده، تخلیه معده، تنظیم تخلیه معده، اصول ترشح از معده، حرکات روده کوچک، اعمال حرکتی و ترشحی روده بزرگ، سکوم و اعمال آن، گوارش در نشخوار کنندگان، مکانیسمهای حرکتی در پیش معده نشخوار کنندگان، نشخوار و آروغ، انبار مواد غذایی در شکمبه، میکروبیولوژی شکمبه، اعمال تخمیری در شکمبه، تنظیم عملکردهای شکمبه، گوارش در نوزادان نشخوار کنندگان، هضم مواد غذایی در قسمتهای مختلف دستگاه گوارش، جذب مواد غذایی هضم شده از قسمتهای مختلف دستگاه گوارش، عمل جامعیت دهنده دستگاه گوارش در مقابل غذا.

فیزیولوژی تولید مثل: کلیات، آناتومی فیزیولوژیک دستگاه تولید مثل، فیزیولوژی تولید مثل در دام نر، بیضه ها و عملکردهای آن، اسپرماتوژنز، تولید هورمون از بیضه ها، تنظیم عملکردهای بیضه ها، بلوغ در حیوانات نر، فیزیولوژی تولید مثل دام ماده، تخمدان و عملکردهای آن، مراحل تولید تخمک، تولید هورمون از تخمدان، تنظیم اعمال تخمدان، بلوغ حیوان ماده، سیکلهای تولید مثلی در حیوانات ماده، جفت گیری و لقاح، مکانیسمهای لقاح، فیزیولوژی ترشحات و حرکات اویدوکت، جایگزینی تخمک لقاح یافته، فیزیولوژی آبستنی، رفتارها و تغییرات هورمونی نزدیک زایمان، زایمان و مراحل آن، فیزیولوژی تازه متولدین، شیردهی.

منابع درس فیزیولوژی 3 دکتری دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس فیزیولوژی 2 که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع درس فیزیولوژی 2 روی لینک مربوطه کلیک کنید:

  1. Klein BG. Cunningham's textbook of veterinary physiology. 5th ed. St. Louis, USA: Elsevier 2013.
  2. Barrett KE, Susan M, Barman SB, et al. Ganong's review of medical physiology. 25th ed. New York, USA: McGraw-Hill Medical 2016.
  3. Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 13th ed. Philadelphia, USA: Elsevier 2016.
  4. Reece WO, Erickson HH, Goff P, et al. Dukes' physiology of domestic animals. 13th ed. USA: Wiley- Blackwell; 2015.
  5. Reece, William O., and Eric W. Rowe. Functional anatomy and physiology of domestic animals. John Wiley & Sons, 2017.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *