نقش و توانایی دانش آموختگان دکتری دامپزشکی

تضمین کیفیت ترجمه کتاب

نقش و توانایی دانش آموختگان رشته دکتری عمومی دامپزشکی

چشم انداز

در چشم انداز برنامه 1404، بهینه سازی جایگاه حرفه دامپزشکی و ارتقای هر چه بیشتر نقش دامپزشکان در حوزه تامین سلامت و امنیت غذایی کشور در طی 10 سال آینده تا سال 1404 هجری شمسی مد نظر می باشد. افق های این چشم انداز در خصوص جایگاه حرفه دامپزشکی و نقش دامپزشکان در حوزه تامین سلامت، بهداشت و امنیت غذایی کشور به شرح زیر خلاصه می شوند.

بدیهی است که وظایف و خط مشی آموزش دامپزشکی کشور توانمند کردن دامپزشکان در زمینه های مختلف با توجه به جایگاه دامپزشکی در برنامه جامع سلامت و ساختار اجرایی و خدماتی دامپزشکی کشور می باشد. در افق 1404 دامپزشکان بایستی از بالاترین و بهینه ترین توانایی در زمینه های زیر برخوردار باشند. توانایی به مجموعه دانش، مهارت ها، نگرش و استعداد اطلاق می شود که در هر یک از زمینه های زیر مورد نظر می باشد:

اپیدمیولوژی و اجرای نقش موثر در برنامه های اپیدمیولوژیک

 • دانش و فهم اصول کلی اپیدمیولوژی توصیفی و کاربرد آن در کنترل بیماری و توانایی دستیابی به منابع اطلاعاتی مناسب در این زمنیه
 • توانایی مشارکت در بررسی اپیدمیولوژیک یک بیماری قابل گزارش و اجرای نمونه برداری، نگهداری و انتقال نمونه ها به طریق مناسب

می توانید ترجمه کتاب های تخصصی اپیدمیولوژی دامپزشکی خود را به ما بسپارید. کافی است سفارش ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی دامپزشکی را ثبت کنید. از قیمت ها و کیفیت خدمات ما از جمله گارانتی عمرانه خدمات ما شگفت زده خواهید شد.

مدیریت منطقه ای بیماری ها

دامپزشکان بایستی قادر باشند که بیماری های اپیدمیک (Epidemic diseases)، زوئونوتیک (Zoonotic diseases)، بیماری های نوپدید (Emerging diseases) و بازپدید (Re-Emerging diseases) را شناسایی، کنترل، پیشگیری و درمان و در یک کانون محدود کنند.

 • تشخیص علائم بالینی، تعیین مرحله بالینی بیماری، پتانسیل انتقال بیماری، نحوه انتقال عوامل بیماری زا از طریق غذا
 • اطلاع از توزیع جغرافیایی بیماری، نحوه انتقال به انسان و نحوه کسب اطلاعات به روز در خصوص بیماری
 • داشتن دانش در خصوص نحوه نمونه برداری و استفاده از نمونه ها، کاربرد روش های تشخیصی و درمانی مناسب برای پیشگیری و مقابله با بیماری و عامل بیماری زا
 • دانستن مقررات مربوط به برخورد با یک بیماری و عامل بیماری زای خاص و اطلاع از نحوه کسب اطلاعات به روز و این که با کدام سازمان و فرد مسئول بایستی تماس و موارد مشکوک گزارش شوند
 • آشنایی با برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های ویژه دامی و بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان

بهداشت مواد غذایی

دامپزشکان باید قادر باشند که تمام اقدامات لازم را برای حفظ امنیت و مناسب بودن مواد غذایی با منشا حیوانی رعایت و اجرا کنند. توانایی های زیر مد نظر می باشند:

 • مدیریت بهداشت و امنیت زنجیره غذایی از مزرعه تا کشتارگاه (Farm to Slaughterhouse) و در بعضی موارد زنجیره غذایی از مزرعه تا آشپزخانه (Farm to Fork).
 • داشتن دانش و اجرای اقدامات در خصوص سلامت غذا در مزرعه (On-Farm Food Safety)
 • توانایی بازرسی کشتارگاهی قبل از کشتار، پس از کشتار و رعایت موازین انسانی کشتار (Human Slaughter)
 • داشتن دانش و توصیف ارتباط بین سلامت دام و سلامت انسان

استفاده صحیح از داروهای دامی، واکسن ها، مواد بیولوژیک و داروهای ضد انگل و حشره

داروهای دامی، واکسن ها، مواد بیولوژیک، داروهای ضد انگل و حشرات برای پیشگیری، تشخیص، درمان، کنترل و ریشه کنی بیماری ها و آفات دامی (Animal Pests) استفاده می شوند. توانایی های زیر مد نظر می باشند:

 • استفاده و ثبت مناسب داروها، واکسن ها و مواد بیولوژیک
 • بهره گیری مناسب از زمان تجویز دارو به منظور اجتناب از احتمال باقی ماندن دارو در محصولات با منشا حیوانی که به مصرف انسان می رسند.
 • آشنایی با مکانیسم هایی که به افزایش مقاومت عوامل بیماری زا به داروها می انجامد.

رعایت رفاه و آسایش حیوانات و موازین اخلاقی در زمان پرورش، حمل و نقل و درمان

رعایت رفاه و آسایش حیوان (Animal Welfare) توسط صاحبان دام و افرادی که با دام سرو کار دارند بایستی توسط دامپزشکان توصیه و برای اجرا تاکید شود. در صورت برخورد با موارد عدم رعایت موازین آسایش حیوان لازم است با توصیه دامپزشکان این موارد تصحیح شوند. دامپزشکان بایستی از نحوه کسب اطلاعات در خصوص اطلاعات به روز در رابطه با رعایت آسایش حیوان در هنگام نگهداری، پرورش، حمل و نقل، درمان و کشتار؛ آگاه باشند.

آشنایی با قوانین و مقررات ملی و بین المللی و اخلاق دامپزشکی

قوانین و مقررات دامپزشکی (Veterinary Legislations) جز اساسی از زیر ساختارهای ملی است که مراکز اجرایی کشور را قادر به اجرای صحیح برنامه های پایش مداوم، کنترل و پیشگیری بیماری ها می کند. توانایی های زیر مد نظر می باشند:

 • اطلاع از مبانی مقررات و قوانین دامپزشکی در سطوح مختلف ناحیه ای، استانی، منطقه ای و کشوری
 • داشتن دانش لازم در خصوص نحوه کسب اطلاعات به روز در خصوص قوانین و مقررات دامپزشکی
 • داشتن دانش و کاربرد موازین اخلاقی دامپزشکی (Veterinary Medical Ethics) در فعالیت های روزمره
 • توانایی کسب جایگاه پیشرو در جامعه در زمینه موازین اخلاقی مرتبط با نگهداری و استفاده از حیوانات

برقراری ارتباط علمی با جامعه تخصصی و غیر تخصصی

دامپزشکان بایستی توانایی لازم برای برقراری ارتباط موثر با افراد دارای تخصص های مرتبط و غیر مرتبط جامعه را داشته باشند. بخش مهمی از این ارتباط با مراجع اجرایی کشور (از جمله سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و ارائه پیشنهادات و بازخوردهای مناسب در موارد مرتبط با سلامت و بهداشت و امنیت غذایی کشور می باشد.

مهارت های بالینی و تشخیصی

دامپزشکان باید دارای مهارت و ورزیدگی لازم در تشخیص های بالینی و اقدامات درمانی بر روی دام های بیمار باشند. لذا دوره تحصیلی دکتری عمومی دامپزشکی باید در زمینه های طب بالینی، بیهوشی، جراحی، تصویربرداری تشخیصی، مامائی و بیماری های تولید مثل آموزش های لازم را فراهم کند. برنامه درسی علوم بالینی باید طوری طراحی و اجرا شود که دانشجوی دامپزشکی به دام بیمار و یا دامداری ها دسترسی داشته باشد.

دامپزشکان باید توانایی لازم برای تهیه تاریخچه کامل از دام بیمار، انجام کامل معاینات بالینی بر روی دام بیمار، تشخیص افتراقی، تشخیص نهایی بیماری و ارائه برنامه درمانی مورد نیاز را داشته باشند. دامپزشکان باید قادر باشند ارتباط کلامی و نوشتاری موثر با صاحب دام، دامپزشکان همکار و سایر رده های دامپزشکی برقرار کنند.

آشنایی با زمینه های حفظ اکوسیستم و محیط زیست

طب حفاظت از اکوسیستم و محیط زیست (Conservation Medicine) حوزه ای جدید و بین رشته ای از علوم است که در مورد تاثیر دو سویه شرایط گوناگون محیطی بر سلامت انسان و دام بحث می کند. به نظر می رسد انسان ها آسیب زیادی بر محیط زیست وارد می کنند. مشکلات سلامت محیط زیست ناشی از عملکرد انسان و دام بسیار پیچیده است و هنوز دانسته ها در این موارد بسیار محدود است. توانایی های زیر برای دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی مد نظر می باشند:

 • دامپزشکان باید قادر باشند با متخصصین سایر رشته ها مانند پزشکی، میکروبیولوژی، اپیدمیولوژی، اکولوژی، پاتولوژی، تجزیه و تحلیل چشم انداز، بیولوژی دریائی، توکسیکولوژی، آنتروپولوژی، اقتصاد، علوم سیاسی و ... همکاری های مشترک و تعاملی برای حل اینگونه مشکلات برقرار کنند.
 • دامپزشکان باید توانایی تحلیل اپیدمیولوژیک در ارتباط با فاکتورهای محیطی، عوامل بیماری زا و عوامل میزبانی اعم از حیوان و غیر آن را داشته باشند.
 • دامپزشکان باید توانایی تحلیل نقش دامپزشکی در کاهش خطرات زیست محیطی و ارتقای بهداشت دام، محیط و انسان را داشته باشند.

خدمات بلید برای دامپزشکان

بلید سانتر اختصاصی خدمات دامپزشکی انتشارات ترجمک می باشد. بلید آمادگی دارد خدمات زیر را با بهترین کیفیت ممکن در اختیار دامپزشکان و رشته های وابسته به گروه دامپزشکی قرار دهد:

 1. ترجمه کتاب های تخصصی دامپزشکی از انگلیسی به فارسی
 2. ترجمه کتاب های تخصصی دامپزشکی از فارسی به انگلیسی
 3. ترجمه مقالات تخصصی دامپزشکی از فارسی به انگلیسی
 4. تبدیل و تقویت پایان نامه دامپزشکی به کتاب
 5. انتشار و توزیع کتاب های فارسی دامپزشکی در ایران
 6. انتشار و توزیع کتاب های انگلیسی دامپزشکی در خارج از ایران
 7. تبدیل پایان نامه دامپزشکی به کتاب و ترجمه و توزیع در خارج از ایران

برای استفاده از خدمات آکادمیک دامپزشکی بلید کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل کرده و یا از طریق فرم تماس با ما با گروه تخصصی سانتر ترجمه کتاب دامپزشکی بلید در ارتباط باشید. از قیمت ها و کیفیت خدمات بلید شگفت زده خواهید شد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *