واحدهای درسی دکتری دامپزشکی

ویژگی های مترجم خوب کتاب

واحدهای درسی رشته دکتری دامپزشکی

واحدهای درسی دکتری دامپزشکی: هر رشته دانشگاهی از یک مجموعه درس و کلاس تشکیل شده است. هر درس دانشگاه شامل چند واحد درسی است که با پاس کردن آن درس، در اصل تعداد واحد آن درس پاس می شود. در ادامه واحدهای درسی دکتری عمومی دامپزشکی بحث می شود.

ثبت سفارش ترجمه منابع درسی رشته دکتری عمومی دامپزشکی

واحدهای درسی دکتری عمومی دامپزشکی

تعداد کل واحدهای درسی دوره دکترای دامپزشکی 222 واحد می باشد که براساس نوع دروس به شرح زیر طبقه بندی می شود:

 • عمومی – 22 واحد
 • تخصصی (الزامی) – 160 واحد
 • تخصصی (انتخابی یا اختیاری) – 32 واحد
 • کارآموزی – 2 واحد
 • پایان نامه – 6 واحد

اگر در حال نگارش پایان نامه خود هستید، می توانید تبدیل پایان نامه خود به کتاب و انتشار آن در داخل و خارج از کشور را به ما بسپارید. بلید آمادگی دارد محتوای نظری پایان نامه شما را تقویت کرده، ایمپکت منابع را بالا برده، از فارسی به انگلیسی ترجمه کرده و در خارج از ایران چاپ و توزیع نماید. کافی است سفارش تبدیل پایان نامه دامپزشکی به کتاب خود را ثبت نمایید.

دروس عمومی رشته دکترای دامپزشکی

رشته دامپزشکی در مجموع 20.5 واحد عمومی دارد. دروس عمومی رشته دکترای دامپزشکی به شرح زیر می باشد:

 1. زبان فارسی (3 واحد نظری)
 2. زبان انگلیسی (3 واحد نظری)
 3. تربیت بدنی (0.5 واحد نظری و 0.5 واحد عملی)
 4. ورزش (1 واحد عملی معادل واحد تربیت بدنی)
 5. دانش خانواده و جمعیت (2 واحد نظری)
 6. دروس عمومی معارف اسلامی (12 واحد نظری)

12 واحد دروس عمومی معارف اسلامی به 5 گروه به شرح زیر تقسیم می شود و این گروه ها در مجموع از 16 درس 2 واحدی یا در مجموع 32 واحد تشکیل شده است. هر یک از دانشجویان موظف به پاس کردن حداقل 12 واحد از این 32 واحد می باشند.

 1. مبانی نظری اسلام (4 واحد نظری)
 2. اخلاق اسلامی (2 واحد نظری)
 3. انقلاب اسلامی (2 واحد نظری)
 4. تاریخ و تمدن اسلامی (2 واحد)
 5. آشنایی با منابع اسلامی (2 واحد نظری)

دروس تخصصی رشته دکتری عمومی دامپزشکی

مجموعه دروس تخصصی رشته دامپزشکی که در مجموع 210 واحد می باشد به شرح زیر است. ترجمه کتاب های منابع دروس زیر پذیرفته می شود:

لیست دروس تخصصی الزامی مقطع دکتری عمومی دامپزشکی

این گروه از دروس الزامی (اجباری) بوده و دانشجویان موظف به پاس کردن همه دروس زیر می باشند:

 • مبانی بیولوژی سلولی و ملکولی (2 واحد نظری)
 • بیوشیمی 1 (2 واحد نظری)
 • بیوشیمی 2 (3 واحد نظری)
 • بیوشیمی عملی (2 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • فیزیولوژی 1 (3 واحد نظری)
 • فیزیولوژی 2 (3 واحد نظری)
 • فیزیولوژی 3 (2 واحد نظری)
 • فیزیولوژی عملی (1 واحد عملی)
 • آناتومی سیستماتیک 1 (2 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • آناتومی سیستماتیک 2 (2 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • آناتومی توپوگرافیک (1.5 واحد نظری، 1.5 واحد عملی)
 • جنین شناسی مقایسه ای (1 واحد نظری)
 • بافت شناسی 1 (1 واحد نظری، 2 واحد عملی)
 • بافت شناسی 2 (1 واحد نظری، 2 واحد عملی)
 • آمار زیستی (1.5 واحد نظری، 0.5 واحد عملی)
 • اصول اپیدمیولوژی (2 واحد نظری)
 • دامپزشکی و بهداشت عمومی (2 واحد نظری)
 • اصول تغذیه دام و طیور (2 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • پرورش دام (2 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • پرورش طیور (2 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • بهداشت، بیماری ها و پرورش زنبور عسل (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • سم شناسی (1.5 واحد نظری، 0.5 واحد عملی)
 • فارماکولوژی 1 (2 واحد نظری)
 • فارماکولوژی 2 (2 واحد نظری)
 • فارماکولوژی عملی (1 واحد عملی)
 • اصول فارماکولوژی بالینی (2 واحد نظری)
 • آسیب شناسی عمومی (2 واحد نظری، 2 واحد عملی)
 • آسیب شناسی اختصاصی (2 واحد نظری، 2 واحد عملی)
 • اصول کالبد گشایی و نمونه برداری (2 واحد عملی)
 • ماهی شناسی (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • تکثیر و پرورش ماهی (1.5 واحد نظری، 0.5 واحد عملی)
 • بهداشت و بیماری های ماهی (2 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • باکتری شناسی عمومی (2 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها (2 واحد نظری، 2 واحد عملی)
 • قارچ شناسی، مایکوتوکسین ها و بیماری ها (2 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • ایمنی شناسی بنیادی (2 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • ویروس شناسی و بیماری ها (3 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • کرم های گرد و بیماری ها (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • کرم های پهن و بیماری ها (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • تک یاخته ها و بیماری ها (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • بند پایان و بیماری ها (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی (میکروبی) (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی (شیمیایی) (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • صنایع غذایی با منشاء دام طیور و آبزیان (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • بهداشت و صنایع شیر (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • بهداشت و بازرسی گوشت (1 واحد نظری، 2 واحد عملی)
 • اصول معاینه دام های بزرگ (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • بیماری های داخلی دام های بزرگ 1 (2 واحد نظری)
 • بیماری های داخلی دام های بزرگ 2 (2 واحد نظری)
 • بیماری های متابولیک و کمبودهای تغذیه ای دام های بزرگ (2 واحد نظری)
 • مسمومیت های دام های بزرگ (2 واحد نظری)
 • بهداشت و بیماری های طیور (3 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • اصول معاینه دام های کوچک (0.5 واحد نظری، 0.5 واحد عملی)
 • بیماری های داخلی دام های کوچک (3 واحد نظری)
 • بهداشت، بیماری ها و پرورش حیوانات خانگی اگزوتیک (1 واحد نظری)
 • مامایی دامپزشکی (2 واحد نظری، 2 واحد عملی)
 • بیماری های تولید مثل و اورام پستان دام (3 واحد نظری)
 • اصول جراحی دامپزشکی (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • اصول هوشبری (0.5 واحد نظری، 0.5 واحد عملی)
 • جراحی عمومی دام های بزرگ (2 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • جراحی عمومی دام های کوچک (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • لنگش در دام های بزرگ (1 واحد نظری)
 • تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی (1 واحد نظری، 1 واحد عملی)
 • کلینیکال پاتولوژی (2 واحد نظری، 2 واحد عملی)
 • کارورزی طب بالینی دام های بزرگ 1 (1 واحد عملی)
 • کارورزی طب بالینی دام های بزرگ 2 (1 واحد عملی)
 • کارورزی طب بالینی دام های کوچک 1 (1 واحد عملی)
 • کارورزی طب بالینی دام های کوچک 2 (1 واحد عملی)
 • کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی 1 (1 واحد عملی)
 • کارورزی جراحی دام های کوچک 1 (1 واحد عملی)
 • کارورزی جراحی دام های کوچک 2 (1 واحد عملی)
 • کارورزی بهداشت و بیماری های پرندگان 1(1 واحد عملی)
 • کارورزی بهداشت و بیماری های پرندگان 2(1 واحد عملی)
 • کارورزی آزمایشگاه تشخیصی بالینی 1 (1 واحد عملی)
 • کارورزی کالبدگشایی تشخیصی 1 (1 واحد عملی)
 • کارورزی جراحی دام های بزرگ 1 (1 واحد عملی)
 • کارورزی جراحی دام های بزرگ 2 (1 واحد عملی)
 • کارورزی مامایی 1 (1 واحد عملی)
 • کارورزی مامایی 2 (1 واحد عملی)

تعداد واحدهای تخصصی الزامی رشته دکتری دامپزشکی 167 واحد نظری و عملی می باشد. دانشجویان رشته دکتری دامپزشکی موظف هستند کلیه واحدهای تخصصی فوق را بگذراند و از آنها نمره قبولی بگیرد.

دروس تخصصی انتخابی (اختیاری) مقطع دکتری عمومی دامپزشکی

رشته دامپزشکی در مقطع دکترای عمومی دارای 72 واحد انتخابی است که دانشجو موظف است حداقل 10 واحد کارورزی عمومی را پاس نماید. لیست واحدهای انتخابی مقطع دکتری دامپزشکی به شرح زیر است:

 • کالبد شناسی حیوانات آزمایشگاهی ( 1 واحد عملی)
 • مبانی و کاربرد سلول های بنیادی (1 واحد نظری)
 • روش های تشخیصی ملکولی (1 واحد نظری - 1 واحد عملی)
 • داروهای دامپزشکی و بهداشت عمومی (2 واحد نظری)
 • واکسن ها و ترکیبات بیولوژیک (1 واحد نظری)
 • مدیریت کنترل و پیشگیری در بیماری های انگلی (1 واحد نظری)
 • بهداشت و بیماری ای ماهیان زینتی (1 واحد نظری)
 • کارورزی بهداشت و بیماری های آبزیان (1 واحد عملی)
 • تغذیه اختصاصی آبزیان (0.5 واحد نظری –5 واحد عملی)
 • مدیریت بهداشتی آبزیان (1 واحد نظری)
 • باکتری شناسی ملکولی (1 واحد نظری - 1 واحد عملی)
 • ایمنی شناسی بالینی (1 واحد نظری - 1 واحد عملی)
 • نگهداری مواد غذایی (2 واحد نظری)
 • سیستم های مدیریت بهداشتی در صنایع غذایی (2 واحد نظری)
 • صنایع بسته بندی مواد غذایی (1 واحد نظری)
 • کارورزی در آزمایشگاه مواد غذایی (میکروبی) (1 واحد عملی)
 • کارورزی در آزمایشگاه مواد غذایی (شیمیایی) (1 واحد عملی)
 • طب بالینی دام های بزرگ (بیماری های عفونی) (3 واحد نظری)
 • طب داخلی اسب (2 واحد نظری)
 • مایع درمانی در دام های بزرگ (1 واحد نظری)
 • بیماری های نوزادان در دام های بزرگ (1 واحد نظری)
 • بهداشت و بیماری های گاومیش (0.5 واحد نظری –5 واحد عملی)
 • بیماری های نشخوار کنندگان کوچک (0.5 واحد نظری –5 واحد عملی)
 • کارورزی طب بالینی دام های بزرگ 3 (1 واحد عملی)
 • کارورزی طب بالینی دام های بزرگ 4 (1 واحد عملی)
 • کارورزی طب بالینی دام های بزرگ 5 (1 واحد عملی)
 • بهداشت و بیماری های پرندگان زینتی (1.5 واحد نظری –5 واحد عملی)
 • تفسیر آزمایش های تشخیصی در بیماری های پرندگان (1 واحد نظری)
 • کارورزی بهداشت و بیماری های پرندگان 3 (1 واحد عملی)
 • کارورزی بهداشت و بیماری های پرندگان 4 (1 واحد عملی)
 • تغذیه اختصاصی طیور (1 واحد نظری)
 • تغذیه اختصاصی دام (1 واحد نظری)
 • کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 2 (1 واحد عملی)
 • کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 3 (1 واحد عملی)
 • کارورزی کالبدگشایی تشخیصی 2 (1 واحد عملی)
 • کارورزی کالبدگشایی تشخیصی 3 (1 واحد عملی)
 • مسمومیت ها در دام های کوچک (1 واحد نظری)
 • بیماری های متابولیک دام های کوچک (1 واحد نظری)
 • بهداشت، تغذیه و نگهداری دام های کوچک (1 واحد نظری)
 • کارورزی طب بالینی دام های کوچک 3 (1 واحد عملی)
 • کارورزی طب بالینی دام های کوچک 4 (1 واحد عملی)
 • کارورزی طب بالینی دام های کوچک 5 (1 واحد عملی)
 • کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی 2 (1 واحد عملی)
 • کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی 3 (1 واحد عملی)
 • کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی 4 (1 واحد عملی)
 • کارورزی جراحی دام های کوچک 3 (1 واحد عملی)
 • کارورزی جراحی دام های کوچک 4 (1 واحد عملی)
 • کارورزی جراحی دام های کوچک 5 (1 واحد عملی)
 • کارورزی جراحی دام های بزرگ 3 (1 واحد عملی)
 • کارورزی جراحی دام های بزرگ 4 (1 واحد عملی)
 • کارورزی جراحی دام های بزرگ 5 (1 واحد عملی)
 • تکنیک های تولید مثل دام (1 واحد نظری - 1 واحد عملی)
 • بیماری های تولید مثل گوشتخواران (1 واحد نظری)
 • کارورزی مامایی 3 (1 واحد عملی)
 • کارورزی مامایی 4 (1 واحد عملی)
 • نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی (0.5 واحد نظری –5 واحد عملی)
 • مدل سازی حیوانات در تحقیقات تجربی (2 واحد نظری)
 • مدیریت زخم در دامپزشکی (1 واحد نظری - 1 واحد عملی)
 • کارآفرینی دامپزشکی (1 واحد نظری)
 • فیزیک پزشکی (1 واحد نظری)

مجموع واحدهای انتخابی (اختیاری) مقطع دکتری عمومی دامپزشکی 72 واحد می باشد. دانشجو موظف به انتخاب 25 واحد از دروس انتخابی فوق می باشد. کف واحد انتخابی از دروس کارورزی علوم بالینی (کارورزی های بهداشت و بیماری های پرندگان، مامایی، آزمایشگاه تشخیص بالینی، کالبدگشایی تشخیصی، طب بالینی دام های بزرگ، طب بالینی دام های کوچک، تصویربرداری تشخیصی، جراحی دام های کوچک و جراحی دام های بزرگ) ذکر شده در بالا حداقل 10 واحد است.

چینش و آرایه واحدهای ارائه شده و انتخابی با توجه به امکانات دانشکده و رعایت حداقل تعداد لازم دانشجو برای تشکیل کلاس ها و همچنین حداقل بار مالی ممکن برای دانشگاه، تعیین می شود.

واژه های کلیدی

واحدهای درسی دکتری دامپزشکی، دروس دکتری دامپزشکی، دانلود کتاب دامپزشکی، ترجمه دروس دامپزشکی، ترجمه دکتری دامپزشکی، تبدیل پایان نامه دامپزشکی به کتاب، تعداد واحدهای درسی رشته دکتری دامپزشکی، دروس اختیاری دکتری دامپزشکی، دانلود کتاب دامپزشکی، ترجمه دروس دامپزشکی، ترجمه دکتری دامپزشکی، تبدیل پایان نامه دامپزشکی به کتاب

خدمات سانتر تخصصی دامپزشکی بلید به شرح زیر می باشد:

 1. ترجمه کتاب های تخصصی رشته دکتری عمومی دامپزشکی
 2. تبدیل پایان نامه دکتری عمومی دامپزشکی به کتاب
 3. انتشار کتاب های دامپزشکی در داخل و خارج از ایران
 4. ترجمه مقالات دامپزشکی از فارسی به انگلیسی

کافی است سفارش ترجمه خود را ثبت کنید. از قیمت ها و کیفیت خدمات بلید شگفت زده خواهید شد. کلیه خدمات بلید به عنوان سایت برتر خدمات دامپزشکی ایران دارای گارانتی عمرانه می باشد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *