درس بیوشیمی عملی

فرآیند ترجمه کتاب تخصصی

ترجمه کتاب بیوشیمی عملی دامپزشکی

درس بیوشیمی عملی (به انگلیسی: Practical Biochemistry) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 1 واحد عملی و مجموع 32 ساعت کار عملی ارائه می شود. درس بیوشیمی 1 پیش نیاز این درس است.

هدف از واحد درسی بیوشیمی عملی کسب توان لازم برای انجام آزمایشات بیوشیمی در آزمایشگاههای بالینی و تحقیقاتی برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی می باشد.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب بیوشیمی فارسی به انگلیسی

سرفصل

 • تیتراسیون
 • محلول سازی و بافرسازی و محاسبات بیوشیمیایی
 • اساس اسپکتروفوتومتری و کاربرد آن در سنجش های آزمایشگاهی
 • سنجش شیمیایی فروکتوز و گالاکتوز در مایعات بیولوژیک
 • سنجش شیمیایی قندهای احیا کننده و غیراحیا کننده
 • کروماتوگرافی تک بعدی
 • سنجش شیمیایی و آنزیمی تری گلیسیریدها
 • سنجش شیمیایی و آنزیمی کلسترول
 • سنجش شیمیایی و آنزیمی فسفولیپیدها
 • سنجش اسیدهای آمینه و پروتئین ها
 • استخراج اسیدهای نوکلئیک از منابع زیستی
 • سنجش اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها
 • الکتروفورز پروتئین و اسیدهای نوکلئیک
 • سنجش های آنزیمی

منابع درس بیوشیمی عملی دکتری دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی واحد درسی بیوشیمی عملی که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی و رشته های پزشکی و پیراپزشکی بسیار دیگری است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع درس بیوشیمی 2 روی لینک مربوطه کلیک کنید:

 1. Boyer RF. Biochemistry laboratory: Modern theory and techniques. Boston, USA: Prentice Hall 2012.
 2. Burtis CA. Bruns DE, Sawyer BG, et al. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. St. Louis, USA: Elsevier/Saunders 2015.

کتاب های پیشنهادی ما

 1. Rifai, Nader. Tietz textbook of laboratory medicine. Elsevier Health Sciences, 2023.
 2. Macnow AS. MCAT biochemistry review 2023-2024. Kaplan North America, 2022.
 3. Lieberman MA. and Alisa Peet. Marks’ Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach. Wolters Kluwer Health, 2023.
 4. Boyer, Rodney. Modern experimental biochemistry. Pearson Education India, 2009.
 5. Nosareva OL. et al. Laboratory Manual for Practical Biochemistry: Tutorial. Siberian State Medical University, 2019.

ثبت سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی کتاب تخصصی بیوشیمی دامپزشکی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *