درس پرورش دام

ترجمه کتاب درس پرورش دام

ترجمه کتاب پرورش دام دامپزشکی

درس پرورش دام

درس پرورش دام (به انگلیسی: Animal Production) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و 1 واحد عملی (در مجموع 3 واحد) و به مدت 32 ساعت کلاس نظری و 32 ساعت عملی (در مجموع 64 ساعت) عرضه می شود. واحد پرورش دام الزامی بوده و درس پیش نیاز آن فیزیولوژی 3 می باشد.

ثبت سفارش ترجمه کتاب بهداشت عمومی دامپزشکی

اهداف درس پرورش دام

در این واحد درسی، پرورش دام برای دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی تدریس می شود. هدف این درس آشنایی و فراگیری دانشجویان با شیوه های پرورشی و مدیریتی فارم های صنعتی می باشد.

سرفصل های درس پرورش دام

زیر مجموعه ها

 • اصول قرنطینه- کنترل، حذف و ریشه کنی بیماری ها – برنامه های واکسیناسیون، برنامه های ضد انگل داخلی، شیوه های رایج مبارزه با انگل های خارجی روشهای کنترل بهداشت خوراک، دام و محیط پرورشی
 • اصول پرورش گوساله (برنامه های مدیریت بهداشت و تغذیه نوزادان) - تلیسه (برنامه های مدیریت تغذیه، بهداشت، تولید مثل، انتخاب و به گزینی تلیسه جایگزین) - گاوشیری (برنامه های مدیریت تغذیه، بهداشت، تولید مثل، تولید)
 • اصول پرورش نشخوارکنندگان کوچک (برنامه های مدیریت بهداشت، تغذیه، تولید مثل، تولید)

نظری

 • تبیین دام سالم و شرایط تکوین بیماری ها
 • بهداشت دام، ایمنی زیستی و پیشگیری از بیماریها
 • جایگاه های نگهداری و بهداشت جایگاه
 • اصول پرورش دام های مزرعه ای

عملی

 • آشنایی با انواع جایگاه های نگهداری دام
 • اصول صحیح شیردوشی
 • اصول از شیر گیری
 • اصول خشک کردن دام
 • اصول ضدعفونی دام و محیط پرورشی
 • اصول سم پاشی
 • شماره گذاری
 • قضاوت و به گزینی
 • تعیین نمره وضعیت بدنی

ثبت سفارش چاپ کتاب دامپزشکی

منابع درس پرورش دام از دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس پرورش دام که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد اصول پرورش دام دامپزشکی، روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

برای تدریس و ارزشیابی درس پرورش دام از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود:

 1. Riso C, Melendez P. Dairy production medicine. New York, USA: John Wiley & Sons 2011.
 2. Radostits OM. Herd health: Food animal production medicine. Pennsylvania, USA: Saunders 2001.
 3. Green M, Bradley A. Dairy herd health. UK: CAB International 2014.
 4. Van Horn HH, Wilcox CJ, DeLorenzo MA. Large dairy herd management. Illinois, USA: American Dairy Science Association 1999.
 5. West DM, Bruere AN, Ridler AL. The sheep: Health, disease and production: Written for veterinarians and farmers. New Zealand: VetLearn 2009.

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر

 1. Bartzanas Thomas. Technology for Environmentally Friendly Livestock Production, 1st edition, Switzerland: Springer Cham, 2023.
 2. Tilton Ratcliff, Ace. The Little Book of Dog Care: Expert Advice on Giving Your Dog Their Best Life, 1st edition, United Kingdom: S&S/Simon Element, 2023.
 3. Aime K. Johnson, Michelle Anne Kutzler. Feline Reproduction, 1st edition, United Kingdom: CABI, 2022.
 4. Andrew F. Fraser, Christopher B. Riley, Sharon E. Cregier. Fraser's the Behaviour and Welfare of the Horse, 3rd edition, United Kingdom: CABI, 2022.
 5. Matthew L. Spangler. Animal Breeding and Genetics, 2nd edition, Germany: Springer US, 2022.
 6. Rousseau, Stephanie, and Rugaas, Turid. How to Raise a Puppy: A Dog-centric Approach, 1st edition, United States: CRC Press, 2022.
 7. Sánchez-Villagra, Marcelo. The Process of Animal Domestication, 1st edition, United Kingdom: Princeton University Press, 2022.
 8. Vaag, Edwin Van Der. Horse Breeds: Learn Everything about Horse Breeds, 1st edition, Berlin: XinXii, 2022.
 9. Anthony G. Luckins, Gerrit Viljoen, Ivancho Naletoski. Nuclear and Radiological Emergencies in Animal Production Systems, Preparedness, Response and Recovery, 1st edition, Germany: International Atomic Energy Agency, 2021.
 10. Émile Bouchard. Improving Dairy Herd Health, 1st edition, United Kingdom: Burleigh Dodds Science Publishing, 2021.
 11. Filip Van Immerseel, Jeroen Dewulf. Biosecurity in Animal Production and Veterinary Medicine: From Principles to Practice, 1st edition, United Kingdom: CABI, 2020.
 12. Banu Yucel, Turgay Taskin. Animal Husbandry and Nutrition, 1st edition, United Kingdom: IntechOpen, 2018.
 13. Phillipa Page, Kim Hamer. Sheep Keeping (The Professional Smallholder Series), 1st edition, London: 5m Publishing, 2017.
 14. Martin Green, Martin J. Green. Dairy Herd Health. 1st edition, United Kingdom: CABI, 2012.
 15. Winter, Agnes C., Clarkson, M.J. A Handbook for the Sheep Clinician, 7th edition, United Kingdom: CABI, 2012.
 16. Carlos Risco, Pedro Melendez. Dairy Production Medicine, 1st edition, Germany: Wiley and sons, 2011.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *